Celý svět

soutěž probíhá do

Vyhlášení 2018-19

                                                                                                                                                                                      Hradec Králové 17. června 2018

Vážená studentko, vážený studente,

Fakulta informatiky a managementu UHK nabízí studentům bakalářských a magisterských oborů možnost vycestovat do zahraničí mimo rámec nabízených programů jako tzv. free mover. Jedná se o studijní pobyty v akademickém roce 2018/2019 na jakékoliv zahraniční vysokoškolské instituci dle výběru uchazeče.

Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást jeho studia na FIM a na základě potvrzení přijímající organizace mohou být po návratu studentům uznány předměty, které na dané univerzitě absolvovali.

Fakulta nabízí úspěšným žadatelům finanční podporu ve výši až 9 000 Kč/měsíc (minimální délka pobytu jsou 2 měsíce). Po celou délku zahraničního stipendijního pobytu nesmí mít student přerušené nebo uzavřené studium na FIM.

Přihlášení na mobilitu je možné elektronicky na odkazu níže. Dále uchazeč odevzdá na děkanát FIM (p. Monice Hebkové):

  • podepsaný motivační dopis v českém a anglickém jazyce,
  • potvrzení o přijetí od zahraniční instituce.

Přihlášky přijímáme průběžně až do vyčerpání finančních prostředků projektu MŠMT.

Přeji Vám mnoho zdaru

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka pro rozvoj a zahraniční styky

Důležité před přihlášením

Prosíme, aby se do programu hlásili pouze vážní zájemci o mobilitu. Součástí přihlášení je odevzdání dokumentů uvedených ve vyhlášení soutěže.