LŠ Chang Jung Christian University, Tchaj-wan

soutěž skončena

Základní informace

S Chang Jung Christian University, která se nachází ve městě Tainan na Tchaj-wanu, spolupracujeme již 12 let. Kromě klasických semestrálních pobytů nově nabízíme studentům FIM příležitost zúčastnit se v průběhu prázdnin měsíční letní školy.

Vyhlášení soutěže 2019

                                                                                                                                                                                                  V Hradci Králové 13. 3. 2019

Vážená studentko, vážený studente,

tímto vyhlašuji soutěž o 20 stipendijních míst na letní školu na Chang Jung Christian University pro studenty všech oborů FIM UHK v akademickém roce 2018/2019.

Smyslem této mobility je umožnit studentům poznat prostředí na partnerské univerzitě a posílit tak mimoevropskou spolupráci. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást jeho studia na FIM a na základě potvrzení přijímající organizace mohou být po návratu studentům uznány kredity za předměty, které na dané univerzitě absolvovali.

Termín letní školy: 27. 6. – 27. 7. 2019

 Náplň letní školy:

      1) Information and Design STEAM Experience

      2) Cross-Cultural Business Communication

      3) Industrial Visits

      4) Academic Talks

Vybraným studentům bude poskytnuto stipendium ve výši 25 000,- Kč. Studenti budou mít na partnerské univerzitě ubytování a výuku zdarma, ale budou muset uhradit poplatek za doprovodný program (exkurze, kulturní program).

 Podmínky účasti:

  • Uchazeč musí být po celou dobu letní školy registrován jako řádný student prezenční nebo kombinované formy bakalářského/ magisterského/ doktorského stupně studia (nesmí mít uzavřené ani přerušené studium na FIM).
  • Studenti, kteří ukončí bakalářské studium státní závěrečnou zkouškou v květnu/červnu 2019 a budou pokračovat ve studiu na navazujícím magisterském oboru od září 2019, se nemohou letní školy zúčastnit, protože po dobu prázdnin nebudou studenty. Předčasný zápis do navazujícího mag. studia z důvodu účasti na letní škole není možný. Zároveň však platí zvýhodnění účastníků mobilit při přijímajícím řízení na navazující mag. studium (student může vykonat přijímací zkoušku v červnu, zúčastnit se letní školy a nastoupit do navazujícího studia ihned po úspěšném absolvování SZZ konané v září).
  • Do programu se nemohou hlásit studenti, kteří se letní školy na CJCU zúčastnili v minulých letech.

 Přihláška: 

  • Přihlášení na mobilitu je možné elektronicky na tomto webu do 5. 4. 2019 (včetně).
  • Dále uchazeč do stejného termínu odevzdá na děkanát FIM (p. Monice Hebkové) podepsaný motivační dopis v české a anglické verzi vždy na 1 stranu A4 (mimo jiné bude obsahovat zdůvodnění, jakým způsobem stáž přispěje k profesnímu růstu studenta).
  • Každý uchazeč předloží kopii platného pasu.

Vyhodnocení přihlášek provede komise jmenovaná děkanem fakulty, která zohlední následující kritéria:

  • Dosavadní studijní výsledky.
  • Kvalitu předloženého motivačního dopisu.
  • 20% bodovou bonifikaci získají studenti, kteří se během studia zúčastnili studijního pobytu nebo pracovní stáže vrámci programu Erasmus+ nebo dalších střednědobých mobilit (v délce nad 3 měsíce).
  • 20% bodovou bonifikaci získají členové vedení studentských organizací (předseda, místopředsedové), které se aktivně podílejí na životě fakulty -Buddy System, AISEC, Studentská unie.

Vaše případné dotazy zodpoví paní Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) na děkanátu FIM.

Přeji Vám mnoho zdaru

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka pro rozvoj a zahraniční styky

Zprávy účastníků

Závěrečné zprávy studentů, kteří se zúčastnili letní školy na Chang Jung Christian University v roce 2018 a 2017:

Autor Zpráva Autor Zpráva
Nikola Březovská stáhnout Tomáš Archalous stáhnout
Michal Černý stáhnout Jindřich Dědek stáhnout
David Glevický stáhnout Richard Feix stáhnout
Tereza Háčková stáhnout Eva Galochová stáhnout
Jana Hamtilová stáhnout Petra Henclová stáhnout
František Hašek stáhnout Renata Chaloupská stáhnout
Daniel Hejduk stáhnout Milan Košťák stáhnout
Vladislava Herlíková stáhnout Lenka Kutíková stáhnout
Šárka Horáková stáhnout Vladimír Maliniak stáhnout
Ondřej Hynek stáhnout Jakub Minařík stáhnout
Daniel Jablonský stáhnout Michaela Rýznarová stáhnout
Jaroslav Dlask stáhnout Lenka Tvrdíková stáhnout
Michaela Jirková stáhnout Tereza Urbanová stáhnout
Kateřina Košátková stáhnout Filip Ustohal stáhnout
František Linder stáhnout Nikola Vanclová stáhnout
Jan Meliš stáhnout Radek Vašátko stáhnout
Kateřina Nykodýmová stáhnout Lucie Vrzáčková stáhnout
Tomáš Pěnička stáhnout Petr Weissar stáhnout
Dominika Rejzková stáhnout
Daniel Teplý stáhnout