LŠ Wroclaw University of Science and Technology, Polsko

soutěž skončena

Základní informace

Wroclaw University of Science and Technology je dlouholetým partnerem naší fakulty. Dosavadní spolupráce zahrnovala především výměny studentů po dobu jednoho semestru. Letos poprvé nabízíme možnost kratšího pobytu během letních prázdnin.

Vyhlášení soutěže 2019

V Hradci Králové 11.3. 2019

Vážená studentko, vážený studente,

tímto vyhlašuji soutěž o 5 stipendijních míst na 3E+ Summer School 2019 organizovanou naší partnerskou Wroclaw University of Science and Technology pro studenty informatických oborů FIM UHK v akademickém roce 2018/2019.

Smyslem této mobility je umožnit studentům poznat prostředí na partnerské univerzitě a posílit tak evropskou spolupráci. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást jeho studia na FIM a na základě potvrzení přijímající organizace jsou po návratu studentům uznány kredity za předměty, které na dané univerzitě absolvovali.

Termín letní školy: 1. 7. – 31. 7. 2019

 Náplň letní školy:

 Studenti se zúčastní 60-ti hodinové interaktivní výuky v max. 10 členných skupinách. Na výběr je 17 předmětů, z nichž každý je ohodnocen 4 ECTS kredity.

 • Auditoria Design – Architectural Acoustics;
 • Quality control and technical evaluation of building and civil engineering structures;
 • Green fuels and environment;
 • Acceptance and Operating Tests of Electrical Installations And Devices;
 • Power Quality;
 • Programmable Logic Controllers PLC;
 • Renewable energy systems in engineering simulations;
 • Thermal comfort and renewable energy for low energy buildings;
 • Design Thinking for Innovation in 21st Century;
 • Renewable energy sources in household and power sector;
 • Foundations of Quantum Information and Communication;
 • Ceramic microfluidic devices for gas sensing;
 • Lab-chip devices assembled with optoelectronics;
 • MEMS and mechatronic systems with LabVIEW;
 • Microsystems- do you know what the MEMS are?
 • Anomalous diffusion models with application to biological data;
 • Introduction to Data Science with Python.

3E+ Summer School také nabízí kurz polského jazyka a kultury. Téměř každé odpoledne a večer je organizována řada aktivit – prohlídka města, sportovní aktivity, výlety  mimo Wroclaw.

Poplatek za letní školu:

 • 855 EUR (zahrnuje školné, ubytování, obědy během týdne, kulturní program, uvítací balíček)

Vybraným studentům bude poskytnuto stipendium ve výši 22 000,- Kč. Z něj si studenti sami uhradí poplatek za letní školu.

 Podmínky účasti:

 • Uchazeč musí být po celou dobu letní školy registrován jako řádný student prezenční nebo kombinované formy bakalářského/ magisterského/ doktorského stupně studia (nesmí mít uzavřené ani přerušené studium na FIM).
 • Studenti, kteří ukončí bakalářské studium státní závěrečnou zkouškou v květnu/červnu 2019 a budou pokračovat ve studiu na navazujícím magisterském oboru od září 2019, se nemohou letní školy zúčastnit, protože po dobu prázdnin nebudou studenty. Předčasný zápis do navazujícího mag. studia z důvodu účasti na letní škole není možný. Zároveň však platí zvýhodnění účastníků mobilit při přijímajícím řízení na navazující mag. studium (student může vykonat přijímací zkoušku v červnu, zúčastnit se letní školy a nastoupit do navazujícího studia ihned po úspěšném absolvování SZZ konané v září).

 Přihláška: 

 • Přihlášení na mobilitu je možné elektronicky na tomto webu do 5. 4. 2019 (včetně).
 • Dále uchazeč do stejného termínu odevzdá na děkanát FIM (p. Monice Hebkové) podepsaný motivační dopis v české a anglické verzi vždy na 1 stranu A4 (mimo jiné bude obsahovat zdůvodnění, jakým způsobem stáž přispěje k profesnímu růstu studenta).

Vyhodnocení přihlášek provede komise jmenovaná děkanem fakulty, která zohlední následující kritéria:

 • Dosavadní studijní výsledky.
 • Kvalitu předloženého motivačního dopisu.
 • 20% bodovou bonifikaci získají studenti, kteří se během studia zúčastnili studijního pobytu nebo pracovní stáže v rámci programu Erasmus+ nebo dalších střednědobých mobilit (v délce nad 3 měsíce).
 • 20% bodovou bonifikaci získají členové vedení studentských organizací (předseda, místopředsedové), které se aktivně podílejí na životě fakulty – Buddy System, AISEC, Studentská unie.

Vaše případné dotazy zodpoví paní Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) na děkanátu FIM.

Přeji Vám mnoho zdaru

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka pro rozvoj a zahraniční styky