Velká Británie

soutěž skončena

Základní informace

Pro studenty FIM máme nabídku k získání bakalářského titulu BA (Hons) na partnerské univerzitě ve Velké Británii. 

Po ukončení 2. ročníku studia na FIM (lze i později) se student může přihlásit ke studiu na University of Huddersfield. Studium trvá dva semestry, školní rok začíná v průběhu září a končí zhruba v polovině května. Student s přihláškou přikládá seznam předmětů, které vystudoval na FIM. Dále musí během svého ročního studia ve Velké Británii splnit předepsaný počet kreditů s vyhovujícím prospěchem. Po návratu domů student dostuduje na FIM UHK a po úspěšném ukončení studia na FIM získá druhý titul Bc.

Pro přijetí ke studiu jsou posuzovány pouze studijní výsledky na zdejší fakultě, žádné přijímací zkoušky předepsány nejsou. Úroveň anglického jazyka a schopnost studia v angličtině jsou ponechány na vlastním posouzení studenta. Počet přijímaných studentů není ze strany partnerské univerzity omezený.

Vyhlášení soutěže/ 2017-18

                                                                                                                                                                                        Hradec Králové 23. března 2017

Vážená studentko, vážený studente,

tímto vyhlašuji soutěž o 2 stipendijní místa pro studijní pobyt v rámci programu Double Degree na University of Huddersfield – Velká Británie pro studenty FIM UHK v akademickém roce 2017/2018.

Podmínkou účasti v tomto programu jsou ukončené dva ročníky studia na FIM a získaných 120 kreditů, přičemž uchazeč musí být registrován jako řádný student v bakalářském studijním programu. Po celou délku zahraničního studijního pobytu nesmí mít student uzavřené studium na FIM.

Student nastoupí na přijímající univerzitě do třetího ročníku bakalářského studia oboru International Business a po splnění předepsaného počtu kreditů získá během dvou semestrů titul BA (Bachelor of Arts). Po návratu domů dostuduje na FIM UHK a po úspěšném ukončení studia získá druhý titul Bc.

Studentům bude poskytnuto stipendium v max. výši 60 000 Kč.

Informativní schůzka ke studiu na University of Huddersfield proběhne dne 6. 4. 2017 od 10:00 v učebně J2. Prezentaci bude mít kolega z partnerské univerzity Kevin Rowles, který Vás seznámí s podmínkami přijetí a průběhem studia.

Přihlásit se můžete na tomto webu nejpozději do 30. 4. 2017 (včetně).

Vaše případné dotazy ohledně zahraničních stáží zodpoví paní Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) na děkanátu FIM.

S přáním mnoha úspěchů

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka FIM

Prezentace zástupce University of Huddersfield

Prezentaci je možné stáhnout zde.

Fotogalerie