Čína

soutěž skončena

Vyhlášení soutěže 2019

                                                                                                                                                                                           Hradec Králové, 21. 1. 2019

Vážená studentko, vážený studente,

společnost Huawei, přední dodavatel síťové infrastruktury telekomunikačních operátorů a korporací a 3. největší výrobce chytrých telefonů a příslušenství, vyhlašuje soutěž o účast v projektu Seeds for the Future.

Tento mezinárodní program, zaměřený na studenty vysokých škol, je jedinečnou možností pro studenty informatiky vycestovat do Číny a navštívit vývojové centrum společnosti Huawei. V tomto centru studenti absolvují výuku zaměřenou na praktické využití inovativních technologií společnosti Huawei. Každá participující vysoká škola má možnost nominovat studenty oborů souvisejících s ICT, kteří po splnění vstupních kritérií a absolvování výběrového řízení mohou být zařazeni do programu. Součástí cesty do Číny je seznámení s čínskou kulturou v Pekingu a jeho okolí a navazující stáž v centrále společnosti Huawei v Shenzenu. 

Termín cesty do Číny je 3. 6. – 14. 6. 2019. Náklady na cestu, včetně vyřízení víza, ubytování a stravování studentů hradí společnost Huawei. Ideální kandidáti jsou studenti ICT oborů od druhých ročníků (ve školním roce 2018/2019), upřednostněni budou studenti doktorského programu. Uchazeči musí být české národnosti a musí jim být méně než 30 let. Z ČR bude vybráno celkem 10 finalistů ze všech participujících univerzit.

Podmínky přihlášení do projektu:

  • Přihlásit se elektronicky na tomto webu.
  • Napsat esej – An essay demonstrating the students opinion on or interest in the ICT industry, his/her eligibility for the program, and his/her thoughts and suggestions on the country´s ICT industry development. – rozsah 1-2 strany A4, PDF, jazyk: angličtina.
  • Videoklip s představením studenta – info o sobě, o studiu, o budoucím uplatnění – délka max 2 min, link na youtube či soubor ve formátu MP4, AVI, jazyk: angličtina.
  • Doporučující dopis „Reference Letter“ od přímého vyučujícího – formát: naskenovaný dopis v  PDF, dopis musí být podepsán a opatřen razítkem vysoké školy, jazyk: angličtina.

Motivační esej, video a doporučující dopis zašlete na email monika.hebkova@uhk.cz do 22. 2. 2019.

Fakulta informatiky a managementu poté nominuje tři uchazeče do výběrového řízení, které proběhne ve společnosti Huawei (je třeba počítat s tím, že uchazeči budou pozváni k pohovoru). Cca 1 týden před odjezdem je plánována “Departure ceremony”, kde studenti musejí být přítomni.

Přeji Vám mnoho zdaru

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka pro rozvoj a zahraniční styky

Fotogalerie