USA

soutěž skončena

Základní informace

Fakulta informatiky a managementu rozšířila počet partnerských univerzit v zahraničí. Před osmi lety jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci s americkou Norwich University ve Vermontu, před šesti lety pak další s University of the Incarnate Word v Texasu. Studenti tak nyní mohou vyjíždět nejen v rámci programu Erasmus+ pro Evropě, do jihovýchodní Asie, ale také do USA.

Partnerské univerzity

Univerzita Město Kontaktní osoba Další informace
Norwich University Northfield, Vermont David Allen fact sheet, infoprezentace univerzity
University of the Incarnate Word San Antonio, Texas Javier E. Lozano information sheet

 

Podmínky výjezdu

Jedná se o čtyřměsíční pobyty, které jsou chápány jako integrální součást studia na FIM a na základě potvrzení od přijímající univerzity mohou být po návratu studentům uznány ty předměty, které na dané univerzitě studovali.

Student musí mít absolvovaný minimálně první ročník studia na FIM, tzn. musí být v době výjezdu zapsán do vyššího než prvního ročníku studia na FIM. Výjimkou jsou studenti prvního ročníku navazujícího magisterského studia, kteří absolvovali bakalářské studium na FIM. 

Výběr studentů bude proveden na úvodní schůzce na základě indexu, který odráží počet kreditů získaných v jednotlivých letech studia na FIM UHK a průměrný prospěch (údaje v systému STAG k 31. 8. 2017). Aby bylo možné obě kvantitativní charakteristiky sloučit, index je dán počtem získaných kreditů lomeno průměrný prospěch, a to zprůměrováno přes jednotlivé roky studia.

Vyjádřeno formálně

index_143

kde Ki je počet kreditů získaných v i-tém roce, Pi je průměrný prospěch v i-tém roce a n je počet ukončených roků studia. Na základě takto vypočteného indexu bude vytvořeno pořadí, které bude rozhodující pro udělení stipendií.

Po celé období studijního pobytu v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu na vysílající instituci, nemůže tedy ukončit studium před ukončením studijního pobytu v zahraničí.

Vyhlášení soutěže AR 2018-19

                                                                                                                                                                                         Hradec Králové 26. února 2018

Vážená studentko, vážený studente,

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové již řadu let úspěšně spolupracuje se dvěma americkými univerzitami a probíhají výměny studentů. I tentokrát jsme připraveni vyslat do USA 3 studenty. Jedná se o čtyřměsíční pobyty v akademickém roce 2018/2019 (srpen-prosinec 2018 nebo únor-květen 2019) na následujících univerzitách:

Smyslem výměnného pobytu je umožnit studentům poznat prostředí na partnerské univerzitě a rozvinout vzájemnou spolupráci. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást jeho studia na FIM a na základě potvrzení přijímající organizace jsou po návratu studentům uznány ty předměty, které na dané univerzitě absolvovali.

Uzavřené bilaterální dohody umožní našim studentům bezplatné studium na hostitelské univerzitě. Naše fakulta má na uskutečnění výše uvedených pobytů opravdový zájem, a proto jsme připraveni poskytnout vyjíždějícím studentům příspěvek na letenku a čtyřměsíční pobyt v celkové výši 52 000,- Kč (Norwich University ) nebo 72 000,- Kč (University of the Incarnate Word).

Podmínkou účasti v tomto programu je absolvování minimálně prvního ročníku studia na FIM, přičemž uchazeč musí být registrován jako řádný student v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu. U univerzity v Texasu jsou vyžadovány zkoušky TOEFL na úrovni C1!!! Je tedy nutné, aby je uchazeč měl hotové, případně byl připraven je ihned po výběrové schůzce složit!

Další podmínkou výjezdu je osobní účast na výběrové schůzce, která se bude konat 21. 3. 2018 od 12:30 hod. v zasedací místnosti FIM.

Protože očekáváme, že zájem o pobyty v USA přesáhne nabízený počet volných míst, studenti budou vybráni na základě kvantitativních kritérií (kredity a prospěch – upozornění – nezapočítávají se hromadně uznané kredity z předchozích studií). Přihlásit se můžete na tomto webu do 18. 3. 2018 (včetně).

Vaše případné dotazy ohledně stáže v USA zodpoví paní Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) na děkanátu FIM.

S přáním mnoha úspěchů,

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka FIM

Co zařídit před odjezdem

1) Odevzdat přihlášku ke studiu na zahraniční univerzitě na zahr. oddělení FIM.

2) Očkování – Fakultní nemocnice, Centrum očkování a cestovní medicíny.

3) Cestovní pojištění na celou dobu pobytu. Musí být v souladu se směrnicí kvestora č. 2/2013.

4) Vízum.

5) Zakoupit letenku.

6) Mezinárodní řidičský průkaz.

7) Podepsat finanční dohodu, ve které jsou specifikovány podmínky stáže a udělení stipendia.

Co odevzdat po návratu

1) Dokument potvrzující období studia v zahraničí

2) Výpis výsledků studia (úspěšné splnění min. 3 předmětů) 

3) Závěrečná zpráva ze studijiního pobytu (osnovu lze stáhnout zde)

Zprávy účastníků

Jaké to je strávit jeden semestr na Norwich University ve Vermontu? Podívejte se na nejnovější zprávu Jitky Adamové nebo na zprávu Matěje Drdly z minulého akad. roku.

Zprávy účastníků studijních pobytů v USA z minulých let najdete zde.

usa-flag-1198930