Erasmus – University of Applied Sciences for Public Service in Bavaria, Hof, Německo

Autor: Magdaléna Nováková Rok: 2018 Univerzita: University of Applied Sciences for Public Service in Bavaria

Na svůj studijní pobyt v zahraničí jsem se rozhodla odjet do Německa. Odjížděla jsem na začátku března roku 2018. V té době leželo bavorské město Hof, kde jsem strávila tři měsíce, ještě pod sněhem.

První víkend probíhal tzv. welcome week, během kterého jsem měla možnost poznat studenty z celého světa. Každý den jsme společně trávili hodiny na intenzivním kurzu německého jazyka a každé odpoledne probíhal seznamovací program. Byli jsme společně například na večeři v typicky bavorské hospůdce, zašli jsme na bowling, do kina, udělali jsme si výlet k jezeru Untreusee a o víkendu jsme navštívili Norimberk a vesnici Mödlereuth, které se rovněž přezdívá Little Berlin, neboť ji také rozdělovala zeď.

Po welcome week jsem začala navštěvovat přednášky jednotlivých předmětů na univerzitě. V Hofu, ve kterém jsem studovala, se nacházejí dvě univerzity. Na jedné z nich studují většinou němečtí studenti, kteří později pracují ve státní sféře. Tam jsem studovala i já a byla jsem jedinou zahraniční studentkou.

Výuka probíhala formou přednášek a cvičení, jak jsem byla zvyklá z Fakulty informatiky a managementu v Hradci Králové. Mezi předměty, které jsem studovala, patřila například ekonomická statistika, personální management, právo, principy ekonomiky, management, eGovernment a další. Všechny předměty jsem absolvovala v německém jazyce. Výuka byla zaměřená především na praktické ukázky již probrané teorie. Princip výuky byl podobný jako na mé vysílající fakultě. Rozvrh předmětů se ovšem měnil každý týden.

Univerzita nabízela i velmi dobré zázemí pro studenty. Přímo v areálu kampusu se nacházela tělocvična, posilovna a dvě sportovní hřiště. Každý den byly pro studenty připravené různé sportovní aktivity. Dále se v kampusu nacházela studijní knihovna se studijní místností, kde jsem trávila svůj volný čas nejen ve zkouškovém období. Studenti se mohli rovněž využívat služeb místní jídelny i kavárny. Univerzita nabízela studentům i ubytování přímo v kampusu na velmi hezkých kolejích.

Mí němečtí spolužáci mě od začátku mezi sebe přijali velmi přátelsky a často mě zvali na různé akce. Na vedlejší univerzitě studovali kromě německých studentů také studenti z celého světa. S nimi jsem také trávila volný čas a absolvovala jsem s nimi kurz německého jazyka, který probíhal každý týden formou tříhodinových bloků.

Během volných víkendů jsem cestovala s ostatními studenty po celém Německu, v průběhu velikonočních prázdnin jsem s nimi navštívila i severní Itálii. A protože jsem v České republice členkou Junáka – českého skautu, chtěla jsem poznat, jak funguje německý skauting. Proto jsem kontaktovala skauty v bavorském regionu a ti mě pozvali, abych se s nimi účastnila skautských schůzek, víkendových výprav a dokonce i pětidenního skautského tábora uprostřed bavorských lesů. Tato zkušenost mi umožnila poznat i něco jiného.

Na konci května jsem úspěšně složila všechny zkoušky, zakončila svůj pobyt několika rozlučkovými oslavami a naplněná štěstím z těchto tří intenzivních měsíců jsem se vrátila do rodného Hradce.

Studijní pobyt v Německu jsem se velmi užila, dal mi velmi mnoho. Poznala jsem spoustu nových kamarádů z celého světa, se kterými jsme stále v kontaktu. Erasmus mi rovněž umožnil poznat nové kultury, zvyky, tradice, otevřel mi do budoucna nové cesty. Zdokonalila jsem se v jazycích.

Původně jsem měla strach, že nevyjdu se stipendiem tak, aby mi to pokrylo i náklady na cestování. Ukázalo se ale, že když člověk trochu přemýšlí u nakupování a dá si pivo jenom občas, tak zbyde dost financí i na vše ostatní.

Byla to zkušenost, za kterou jsem upřímně velmi vděčná a jsem ráda, že jsem ji mohla prožít. Byly to tři měsíce, na které budu velmi ráda vzpomínat. A doufám, že to nebyl můj poslední studijní pobyt v zahraničí.