Lingnan University

soutěž skončena

Základní informace

Studentům FIM nabízíme jedinečnou příležitost zúčastnit se letního programu na Lingnan University v Hong Kongu. V roce 2016 se vydala první skupina studentů do tohoto sedmimilionového města, aby se zlepšila v programování, procvičila angličtinu, potkala nové přátele a poznala odlišnou kulturu. Po covidové pauze se opět vracíme k cestování do vzdálených destinací. 

Vyhlášení soutěže 2023

                                                                                                                                                                  V Hradci Králové 3. 2. 2023

Vážená studentko, vážený studente,

tímto vyhlašuji soutěž o 4 stipendijní místa na letní školu – Summer Institute 2023 – na Lingnan University Hong Kong pro studenty FIM UHK v akademickém roce 2022/2023.

Smyslem této mobility je umožnit studentům poznat prostředí na partnerské univerzitě a posílit tak mimoevropskou spolupráci. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást jeho studia na FIM a na základě potvrzení přijímající organizace mohou být po návratu studentům uznány kredity za předměty, které na dané univerzitě absolvovali.

Termín letního programu: 1. 6. – 13. 7. 2023

Vybírat lze z následujících kurzů:

Course Title Day Time Credits
Computer Graphics TUETHU 09:30 – 12:59 3
Global Business Environment TUETHU 14:00 – 17:29 3
Organisational Behaviour TUETHU 09:30 – 12:59 3
Marketing Management TUETHU 14:00 – 17:29 3
Ecology and Environmental Issues TUETHU 09:30 – 12:59 3
Introduction to Economics TUETHU 09:30 – 12:59 3
Intermediate Microeconomics TUETHU 09:30 – 12:59 3
Intro to Political Science TUETHU 14:00 – 17:29 3
Quantitative Research Methods TUETHU 14:00 – 17:29 3

 

Podmínky účasti:

  • Uchazeč musí být po celou dobu letní školy registrován jako řádný student prezenční nebo kombinované formy bakalářského/ magisterského/ doktorského stupně studia (nesmí mít uzavřené ani přerušené studium na FIM).
  • Velmi dobrá komunikativní znalost anglického jazyka. Nutno doložit zkouškou TOEFL nebo potvrzením od vyučujícího AJ.
  • Uchazeč musí mít vdobě přihlášení platný cestovní pas a splňovat podmínky vstupu do Hong Kongu uvedené na stránkách MZV https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/hongkong/cestovani/covid_19.html
  • Studenti, kteří ukončí bakalářské studium státní závěrečnou zkouškou v květnu 2023 a budou pokračovat ve studiu na navazujícím magisterském oboru od září 2023, se nemohou letní školy zúčastnit, protože po dobu prázdnin nebudou studenty.

Přihlášení na mobilitu je možné elektronicky v IS/STAG – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – LŠ LINGNAN HONG KONG LS 2022/2023 nejpozději do 16. 2. 2023 (včetně).

V případě, že zájem o stipendia na letní školu přesáhne nabízený počet míst, studenti budou vybráni na základě kvantitativních kritérií (kredity a prospěch – údaje v IS/STAG k 31. 8. 2022).

Vybraným studentům bude poskytnuto stipendium ve výši 30 000,- Kč. Studenti budou mít na partnerské univerzitě výuku zdarma. Ostatní náklady spojené s cestou si hradí sami.

Vaše případné dotazy zodpoví paní Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) na děkanátu FIM.

Přeji Vám mnoho zdaru

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka pro rozvoj a zahraniční styky

PŘIHLÁSIT SE

Zájemci se závazně přihlašují v portálu IS/STAG – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – LŠ LINGNAN HONG KONG LS 2022/2023.