City University of Hong Kong

soutěž skončena

Základní informace

Studentům FIM nabízíme jedinečnou příležitost zúčastnit se měsíční letní školy na City University of Hong Kong. V roce 2016 se vydala první skupina studentů do tohoto sedmimilionového města, aby se zlepšila v programování, procvičila angličtinu, potkala nové přátele a poznala odlišnou kulturu. Počet účastníků každoročně roste, v roce 2020 plánujeme vyslat až 26 studentů. 

Obdobně studenti z hongkongské CityU využívají nabídky účasti na letní škole a tráví část léta na naší fakultě.

Vyhlášení soutěže 2020

                                                                                                                                                                                       V Hradci Králové 7. 1. 2020

Vážená studentko, vážený studente,

tímto vyhlašuji soutěž o 26 stipendijních míst na letní školu na City University of Hong Kong pro studenty informatických oborů FIM UHK v akademickém roce 2019/2020. 

Smyslem této mobility je umožnit studentům poznat prostředí na partnerské univerzitě a posílit tak mimoevropskou spolupráci. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást jeho studia na FIM a na základě potvrzení přijímající organizace mohou být po návratu studentům uznány kredity za předměty, které na dané univerzitě absolvovali.

Termín letní školy: 3. 7. – 7. 8. 2020 (změna vyhrazena)

Náplň letní školy:

      1) Remote Controlled Paramotor

      2) Company Visits

      4) Guest Talks

Výuka bude probíhat každý den od 9:30 do 16:30 (s přestávkou 12:15 – 13:45 na oběd). Ve smíšených skupinách budou studenti z různých univerzit.

Vybraným studentům bude poskytnuto stipendium ve výši 25 000,- Kč. Studenti budou mít na partnerské univerzitě ubytování a výuku zdarma.

Podmínky účasti:

  • Uchazeč musí být po celou dobu letní školy registrován jako řádný student prezenční nebo kombinované formy bakalářského/ magisterského/ doktorského stupně studia (nesmí mít uzavřené ani přerušené studium na FIM).
  • Studenti, kteří ukončí bakalářské studium státní závěrečnou zkouškou v květnu/červnu 2020 a budou pokračovat ve studiu na navazujícím magisterském oboru od září 2020, se nemohou letní školy zúčastnit, protože po dobu prázdnin nebudou studenty. Předčasný zápis do navazujícího mag. studia z důvodu účasti na letní škole není možný.
  • Do programu se nemohou hlásit studenti, kteří se letní školy na CityU zúčastnili v minulých letech.

 Přihláška: 

  • Přihlášení na mobilitu je možné elektronicky na tomto webu do 30. 1. 2020 (včetně).
  • Dále uchazeč do stejného termínu odevzdá na děkanát FIM (p. Monice Hebkové) podepsaný motivační dopis v české a anglické verzi vždy na 1 stranu A4 (mimo jiné bude obsahovat zdůvodnění, jakým způsobem stáž přispěje k profesnímu růstu studenta).
  • Každý uchazeč předloží kopii platného pasu.

Vyhodnocení přihlášek provede komise jmenovaná děkanem fakulty, která zohlední následující kritéria:

  • Dosavadní studijní výsledky.
  • Kvalitu předloženého motivačního dopisu.
  • 20% bodovou bonifikaci získají studenti, kteří se během studia zúčastnili studijního pobytu nebo pracovní stáže vrámci programu Erasmus+ nebo dalších střednědobých mobilit (v délce nad 3 měsíce).
  • 20% bodovou bonifikaci získají členové vedení studentských organizací (předseda, místopředsedové), které se aktivně podílejí na životě fakulty -Buddy System, AISEC, Studentská unie.

Vaše případné dotazy zodpoví paní Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) na děkanátu FIM.

Přeji Vám mnoho zdaru

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka pro rozvoj a zahraniční styky

Zprávy účastníků

Závěrečné zprávy studentů, kteří se zúčastnili letní školy na City University of Hong Kong                                                   

            v roce 2018:                                            v roce 2017:                                           v roce 2016:

Autor Zpráva Autor  Zpráva
Pavel Ardolf stáhnout Vladislav Braha stáhnout
Matěj Daníček stáhnout Nikola Burešová stáhnout
Jindřich Dědek stáhnout Josef Bydžovský stáhnout
Lenka Folprechtová stáhnout Michal Černý stáhnout
Eva Galochová stáhnout David Glevický stáhnout
Martin Gold stáhnout František Hašek stáhnout
Václav Kňourek stáhnout Vladislava Herlíková stáhnout
Kateřina Kožnarová stáhnout František Linder stáhnout
Andrea Kubištová stáhnout Adam Ostruszka  stáhnout
Jaroslav Langer stáhnout Jiří Patočka stáhnout
Jan Nedbal stáhnout Barbora Pavlíková stáhnout
Karel Pozůstal stáhnout Tomáš Pěnička stáhnout
Lukáš Richtrmoc stáhnout Daniel Pichl stáhnout
Tomáš Růžička stáhnout Lukáš Smetana stáhnout
Dušan Salay stáhnout Petr Stehlík stáhnout
Ladislav Škop stáhnout Zdeňka Vorlová stáhnout
Patrik Štípek stáhnout Eva Zatloukalová  stáhnout
Pavel Švarc stáhnout
Marek Voříšek stáhnout
Michal Zacpal stáhnout

 

Autor Zpráva
Miroslav Bartoš stáhnout
Aleš Berger stáhnout
Matěj Drdla stáhnout
 Tereza Urbanová  stáhnout
 Kateřina Kvapilová  stáhnout
 Petr Weissar  stáhnout
 Tomáš Valenta  stáhnout
 Tomáš Archalous  stáhnout
 Karel Petránek  stáhnout
Milan Košťák stáhnout
Vladimír Maliniak stáhnout