Tchaj-wan

soutěž skončena

Základní informace

Od roku 2015 jsou v rámci programu Erasmus+ nově podporovány výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol se zeměmi mimo Evropu. Fakulta informatiky a managementu po několikáté uspěla v žádosti o financování mobilit s partnerskými zeměmi. Díky schválenému projektu mezinárodní kreditové mobility můžeme vysílat studenty na Tchaj-wan a do Malajsie s vyšší finanční podporou než u běžných mimoevropských mobilit.  

Podmínky výjezdu

Student musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysílající vysoké škole. Může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu. Student musí být řádně zapsán do minimálně druhého ročníku vysokoškolského studia na vysílající vysoké škole (platí pouze pro bakalářskou úroveň studia).  Po celé období studijního pobytu v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu na vysílající instituci, nemůže tedy přerušit ani ukončit studium před ukončením studijního pobytu v zahraničí.

Projekt mezinárodní kreditové mobility patří pod program Erasmus+, v rámci kterého může student strávit v zahraničí maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský) . Předchozí pobyty (Erasmus studijní pobyt či Erasmus praktická stáž) se do této doby započítávají.

Vyhlášení soutěže LS 2022-23

                                                                                                                                                                                       Hradec Králové 5. října 2022

Vážená studentko, vážený studente,

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové vyhlašuje soutěž o stipendium na studijní pobyt v rámci programu Mezinárodní kreditová mobilita (MKM – tzv. mimoevropský Erasmus).

S potěšením Vám oznamuji, že díky schválenému projektu MKM jsme připraveni v letním semestru akademického roku 2022/23 vyslat 1 studenta na univerzitu viz tabulka níže: 

TCHAJ-WAN

partnerská univerzita počet míst stupeň studia obor délka pobytu (měs.) výše grantu- pobytové náklady (eur/měs.) výše grantu- cestovní náklady (eur)

 

Wenzao Ursuline University of Languages, Kaohsiung 1 bak. mcr, fm, eam, im 4 700 1500

Smyslem těchto pobytů je umožnit studentům poznat prostředí na partnerských univerzitách a rozvinout naši vzájemnou spolupráci. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást jeho studia na FIM a na základě potvrzení přijímající organizace mohou být po návratu studentům uznány ty předměty, které na dané univerzitě absolvovali.

Podmínkou účasti v tomto programu je absolvování minimálně prvního ročníku studia na FIM, přičemž uchazeč musí být registrován po celou dobu pobytu v zahraničí jako řádný student prezenčního nebo kombinovaného studia. Po celou délku zahraničního studijního pobytu nesmí mít student uzavřené/přerušené studium na FIM.

Projekt Mezinárodní kreditové mobility patří pod program Erasmus+, v rámci kterého může student strávit v zahraničí maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Předchozí pobyty (Erasmus studijní pobyt či Erasmus praktická stáž) se do této doby započítávají.

Přihláška: 

  • Přihlášení na mobilitu je možné v IS/STAG – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – Asie MKM Taiwan LS 2022/23 nejpozději do 21. 10. 2022 (včetně).
  • Dále uchazeč do stejného termínu nahraje do přihlášky v IS/STAG podepsaný motivační dopis v české a anglické verzi vždy na 1 stranu A4 (mimo jiné bude obsahovat zdůvodnění, jakým způsobem stáž přispěje k profesnímu růstu studenta).

Vyhodnocení přihlášek provede komise jmenovaná děkanem fakulty, která zohlední následující kritéria:

  • Dosavadní studijní výsledky.
  • Kvalitu předloženého motivačního dopisu.

Vzhledem ke koronavirové epidemii nemůžeme garantovat, že bude možné výjezd uskutečnit. Realizace studijního pobytu závisí na opatřeních, která budou v dané době v ČR a v Asii platná (otevření hranic, možnost cestování do dané země; také záleží na zahraniční univerzitě, zda přijímá nominace na letní semestr).

Vaše případné dotazy ohledně zahraničních stáží zodpoví paní Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) na děkanátu FIM.

S přáním mnoha úspěchů

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka FIM

Zprávy studentů

Jaké dojmy si přivezli studenti, kteří studovali na NTUST v minulých letech? Mrkněte na zprávy O. Kycelta a M. Polreicha.

Fotogalerie

PŘIHLÁSIT SE

Nově se zájemci přihlašují na studijní pobyt v portálu IS/STAG – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – Asie MKM Taiwan LS 2022/23Zde si student může zkontrolovat, do jakých programů přihlášky podal.

Součástí přihlášení je také nahrání motivačního dopisu v české a anglické verzi vždy na 1 stranu A4 do přihlášky v IS/STAG – viz vyhlášení soutěže.

Vzhledem k epidemiologické situaci nemůžeme garantovat, že bude možné výjezd uskutečnit. Realizace studijního pobytu závisí na opatřeních, která budou v dané době v ČR a ve světě platná (otevření hranic, možnost cestování do dané země; také záleží na přijímající univerzitě, zda bude přijímat zahraniční studenty).