USA

soutěž skončena

Nový kurz na FIM - základní informace

Nový kurz Export Marketing nabízíme na webu mobilit, protože v rámci výuky navštíví několik vybraných studentů partnerskou univerzitu Missouri Southern State University v Joplinu, USA. Předpokládaný počet zapsaných studentů na kurz je 16, předpokládaný počet účastníků exkurze je 5. Více informací najdete ve vyhlášení soutěže.

Vyhlášení soutěže

                                                                                                                                                                           V Hradci Králové 8. 6. 2022

Vážená studentko, vážený studente,

v zimním semestru akademického roku 2022/23 nabízíme studentům Fakulty informatiky a managementu jedinečnou možnost navštěvovat kurz Export Marketing (v hodnotě 6 ECTS kreditů) vyučovaný ve spolupráci s partnerskou Missouri Southern State University, USA.  Kurz povede dr. Tereza Otčenášková (KIT UHK) a dr. Dominic Buccieri (MSSU). Výuka bude probíhat hybridní formou – prezenčně na učebně a propojení s americkými studenty pomocí online platforem.

Součástí kurzu bude pro vybrané studenty výjezd na MSSU v týdnu 10. – 16. 10. 2022. Účastníci získají finanční podporu prostřednictvím speciální stipendia ve výši 25 000 Kč. Ubytování v době exkurze bude zajištěno partnerskou univerzitou. Přesto je mojí povinností upozornit na skutečnost, že stipendium pokrývá pouze částečně nezbytně nutné náklady spojené se zahraničním pobytem a každý student musí počítat s finanční spoluúčastí.

Podmínky účasti:

 • Uchazeč musí být registrován jako řádný student prezenční nebo kombinované formy bakalářského/ magisterského stupně studia (nesmí mít uzavřené ani přerušené studium na FIM).
 • Schopnost komunikovat v anglickém jazyce, doporučená min. úroveň znalosti anglického jazyka B1.
 • Zapsání předmětu Export Marketing KM/AEMA v IS/STAG nejpozději do 12. 9. 2022 na základě informací o výsledcích výběrového řízení. Aktivní účast na výuce od poloviny září do poloviny prosince 2022.
 • Pro výjezd do USA je nutné mít platný cestovní pas a splnit aktuální podmínky vstupu do země.

Přihláška: 

 • Přihlášení na kurz Export Marketing a případný výjezd do USA v rámci této výuky je možné elektronicky v IS/STAG – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – MSSU+UHK Export Marketing Course nejpozději do 26. 6. 2022 (včetně).
 • Součástí přihlášky v IS/STAG je povinnost uvést, zda má uchazeč zájem pouze o kurz nebo o kurz včetně výjezdu.
 • Dále uchazeč do stejného termínu nahraje do přihlášky v IS/STAG podepsaný motivační dopis na 1 stranu A4 v anglickém jazyce.

Vyhodnocení přihlášek provede komise jmenovaná děkanem fakulty, která zohlední následující kritéria:

 • Dosavadní studijní výsledky.
 • Kvalitu předloženého motivačního dopisu.

Vaše případné dotazy zodpoví paní Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.czna děkanátu FIM.

Přeji Vám mnoho zdaru

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka pro rozvoj a zahraniční styky

PŘIHLÁŠKA

Nově se zájemci přihlašují v portálu IS/STAG – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – MSSU + UHK Export Marketing Course

 • Součástí přihlášky v IS/STAG je povinnost uvést, zda má uchazeč zájem pouze o kurz nebo o kurz včetně výjezdu.
 • Dále uchazeč do stejného termínu nahraje do přihlášky v IS/STAG podepsaný motivační dopis na 1 stranu A4 v anglickém jazyce.