Tchaj-wan, Hongkong, Čína, Japonsko, Jižní Korea, Thajsko, Vietnam, Malajsie

soutěž skončena

Základní informace

Fakulta informatiky a managementu dlouhodobě spolupracuje s několika univerzitami na Tchaj-wanu. Postupně se nám podařilo nabídku univerzit rozšířit i na další země v jihovýchodní Asii, proto nyní mohou studenti vycestovat i do Japonska, Jižní Koreje, Číny, Hongkongu, Thajska, Vietnamu či Malajsie. Každý rok na tyto univerzity vysíláme kolem 30 studentů, přičemž stejný počet asijských studentů naopak tráví čtyřměsíční studijní pobyty na naší fakultě.

Smyslem těchto pobytů je umožnit studentům poznat prostředí na partnerských univerzitách a život v cizí zemi. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást studia na FIM a na základě potvrzení od přijímající univerzity mohou být po návratu studentům uznány ty předměty, které na dané univerzitě studovali.

Partnerské univerzity

TCHAJ-WAN Město Kontaktní osoba Další info
National Dong Hwa University  Hualien  Abby Liu info
Wenzao Ursuline College of Languages  Kaohsiung  Judy Yang info
National Sun Yat-Sen University  Kaohsiung  Hana Ting info
Chang Jung Christian University  Tainan  Pei-yin handbook
National Taiwan University of Science and Technology  Taipei  Irene Ho info, presentation
Kao Yuan University  LujhuTownship  Xuan Lu Kao
Soochow University  Taipei  Silvia Lin info
National Ching-Yi University of Technology  Taichung  Edward Wu
National Cheng Kung University  Tainan info, factsheet
ČÍNA
Northwest University Xi’an city  Emily
BNU-HKBU United International College Zhuhai info
HONGKONG
Lingnan University Tuen Mun  Christine Choi info
City University of Hong Kong Kowloon  Idy Pang  pouze LŠ
JIŽNÍ KOREA
Sangmyung University Soul Hyunjung Jeon course offerguidelines
Soongsil University Soul Olivia Lee fact sheet, course offer, web
JAPONSKO
Kochi University of Technology Kami City, Kochi  Miki Okauchi presentation
THAJSKO
 Suan Sunandha Rajabhat University Bangkok Nanthawit Saewanee  info brochure
VIETNAM
 Hanoi University of Science and Technology  Hanoi  studium na School of ICT
MALAJSIE
Taylor’s University Subang Jaya  Shamila Ganapaty info
University of Malaya Kuala Lumpur  Azirah Hashim
University of Technology Johor Bahru  Fauzan Canselori info

Podmínky výjezdu

Student musí mít absolvovaný minimálně první ročník studia na FIM, tzn. musí být v době výjezdu zapsán do vyššího než prvního ročníku studia na FIM. Výjimkou jsou studenti prvního ročníku navazujícího magisterského studia, kteří absolvovali bakalářské studium na FIM. 

Výběr studentů bude proveden na úvodní schůzce na základě indexu, který odráží počet kreditů získaných v jednotlivých letech studia na FIM UHK a průměrný prospěch (údaje v systému STAG k 31. 8. 2018). Aby bylo možné obě kvantitativní charakteristiky sloučit, index je dán počtem získaných kreditů lomeno průměrný prospěch, a to zprůměrováno přes jednotlivé roky studia.

Vyjádřeno formálně              

                   index_143            

kde Ki je počet kreditů získaných v i-tém roce, Pi je průměrný prospěch v i-tém roce a n je počet ukončených roků studia. Na základě takto vypočteného indexu bude vytvořeno pořadí, které bude rozhodující pro udělení stipendií.

Po celé období studijního pobytu v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu na vysílající instituci, nemůže tedy ukončit studium před ukončením studijního pobytu v zahraničí.

Vyhlášení soutěže LS 2018-19

                                                                                                                                                                                        Hradec Králové 5. září 2018

Vážená studentko, vážený studente,

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové již od roku 2003 spolupracuje s několika univerzitami na Tchaj-wanu. V uplynulých letech vycestovalo na Tchaj-wan přes dvě stě našich studentů a stejný počet tchaj-wanských studentů jsme měli příležitost přivítat a učit na naší fakultě. 

Postupně se nám podařilo nabídku univerzit rozšířit na další země v jihovýchodní Asii, proto nyní mohou studenti vycestovat i do Japonska, Jižní Koreje, Číny, Hongkongu, Thajska, Vietnamu či Malajsie.

S potěšením Vám oznamuji, že v letním semestru akademického roku 2018/19 jsme připraveni vyslat do jihovýchodní Asie až 30 studentů. Jedná se o 4-5 měsíční pobyty a zájemci si mohou vybírat z následujících partnerských univerzit:

POČET MÍST
V LS 2018-19
VÝŠE STIPENDIA
TCHAJ-WAN    
National Cheng Kung University 2 14 000 Kč/měs.
National Sun Yat-Sen University 2
Chang Jung Christian University 4
Kao Yuan University 4
National Dong Hwa University 4
Soochow University 2
National Chin-Yi University of Technology 4
National Taiwan University of Science and Technology viz program mezinárodní kreditová mobilita
Wenzao Ursuline University of Languages
ČÍNA
Northwest University 2 14 000 Kč/měs.
United International College 1
HONGKONG
Lingnan University 4 19 000 Kč/měs.
JIŽNÍ KOREA
Soongsil University 2 19 000 Kč/měs.
JAPONSKO
Kochi University of Technology 2 19 000 Kč/měs.
THAJSKO    
Suan Sunandha Rajabhat University 2 14 000 Kč/měs.
VIETNAM
Hanoi University of Science and Technology 2 14 000 Kč/měs.
MALAJSIE    
University of Technology, Malaysia viz program mezinárodní kreditová mobilita

Smyslem těchto pobytů je umožnit studentům poznat prostředí na partnerských univerzitách a rozvinout naši vzájemnou spolupráci. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást jeho studia na FIM a na základě potvrzení přijímající organizace mohou být po návratu studentům uznány ty předměty, které na dané univerzitě absolvovali.

Partnerské univerzity nebudou od našich studentů vybírat školné, ale i tak si cesta vyžádá značné finanční prostředky. Kromě vlastní letenky a dalších nákladů spojených s vycestováním musí každý student počítat s pobytovými náklady zhruba ve výši 10 000,- Kč na měsíc. Naše fakulta má na uskutečnění výše uvedených pobytů opravdový zájem, a proto jsme připraveni poskytnout vyjíždějícím studentům příspěvek na letenku a pobyt ve výši 56 000 – 95 000,- Kč (dle země a délky pobytu).

Podmínkou účasti v tomto programu je absolvování minimálně prvního ročníku studia na FIM, přičemž uchazeč musí být registrován jako řádný student v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu. Další podmínkou výjezdu je osobní účast na výběrové schůzce, která se bude konat 3. 10. 2018 od 13:00 hod. v zasedací místnosti FIM.

V případě, že zájem o pobyty v jihovýchodní Asii přesáhne nabízený počet volných míst, studenti budou vybráni na základě kvantitativních kritérií (kredity a prospěch). Upozorňujeme, že hromadně uznané kredity z předchozích let budou rozpočítány do jednotlivých roků, kdy byly předměty skutečně absolvovány.

Přihlásit se můžete na tomto webu nejpozději do 28. 9. 2018 (včetně).

Vaše případné dotazy ohledně zahraničních stáží zodpoví paní Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) na děkanátu FIM.

S přáním mnoha úspěchů

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka FIM

Co zařídit před odjezdem

1) Absolvovat výběrové řízení (viz vyhlášení soutěže).

2) Očkování – Fakultní nemocnice, Centrum očkování a cestovní medicíny – žloutenka typu A a B, břišní tyfus, nechte si vystavit mezinárodní očkovací průkaz.

3) Cestovní pojištění na celou dobu pobytu. Musí splňovat podmínky stanovené ve směrnici kvestora č. 2/2013.

4) Vízum:

– Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář, Evropská 33c, 160 00 Praha 6 – Dejvice (http://www.roc-taiwan-cz.com/)

– Velvyslanectví Thajského království, Romaina Rollanda 3, 160 00 Praha 6 – Bubeneč (http://www.thaiembassy.cz/)

…a další zastupitelské úřady pro danou zemi.

5) Zakoupit letenku.

6) Mezinárodní řidičský průkaz.

7) Podepsat finanční dohodu, ve které jsou specifikovány podmínky stáže a udělení stipendia.

Co odevzdat po návratu

1) Dokument potvrzující období studia v zahraničí

2) Výpis výsledků studia (min. úspěšné splnění 3 předmětů) 

3) Závěrečná zpráva ze studijiního pobytu (osnovu lze stáhnout zde)

Zprávy účastníků

Nejnovější zprávy z Tchajwanu a Koreje – AR 2017/18:

Autor Škola Zpráva
Pavla Tichá Sangmyung stáhnout
Ngoc Anh Bui Sangmyung stáhnout
Vojtěch Šimák Wenzao stáhnout
Vít Brouček Dong Hwa stáhnout
Kateřina Tobolková KYU stáhnout
Martina Stránská KYU stáhnout
Karel Pozůstal NSYSU stáhnout
Marek Voříšek NSYSU stáhnout
Tomáš Skořepa NSYSU stáhnout
Jindřich Dědek NSYSU stáhnout

 

Závěrečné zprávy studentů, kteří se zúčastnili studijního pobytu v letním semestru 2016/17:

Autor Škola Zpráva
Lenka Slaninová NSYSU stáhnout
 Nikola Březovská  NSYSU  stáhnout
 Barbora Gründlerová  NSYSU  stáhnout
 Šárka Horáková  NSYSU  stáhnout
 Pavlína Formanová  KYU  stáhnout
 Petra Leitnerová  KYU  stáhnout
 Tomáš Novotný  KYU  stáhnout
Ondřej Hynek KYU stáhnout
 Ludmila Rejšková  KYU  stáhnout
 Bohumil Franc  Wenzao  stáhnout
 Adéla Galovičová  Wenzao  stáhnout
Jan Nedbal Wenzao stáhnout
Daniel Jablonský Wenzao stáhnout
Michaela Jirková Wenzao stáhnout
Klára Jakubcová Dong Hwa stáhnout
Kristýna Kalistová Dong Hwa stáhnout
Petr Jagoš NTUST stáhnout
Pavol Podstrelený NTUST stáhnout
Roman Auersvald NTUST stáhnout
Adam Hübner NTUST stáhnout

 

Jaké to je vycestovat na Tchaj-wan nebo do Malajsie v zimním semestru? Podívejte se na zprávy studentů, kteří se z pobytu vrátili v lednu 2017.

Autor Škola Zpráva
Michal Rýznar NSYSU stáhnout
Milan Košťák Taylor’s stáhnout
Jitka Adamová Taylor’s stáhnout
David Svatý Taylor’s stáhnout
Tomáš Archalous Taylor’s stáhnout

 

Zprávy účastníků studijních pobytů v jihovýchodní Asii z minulých let najdete zde.