Tchaj-wan, Hongkong, Čína, Japonsko, Jižní Korea, Thajsko, Malajsie

soutěž skončena

Základní informace

Fakulta informatiky a managementu dlouhodobě spolupracuje s několika univerzitami na Tchaj-wanu. Postupně se nám podařilo nabídku univerzit rozšířit i na další země v jihovýchodní Asii, proto nyní mohou studenti vycestovat i do Japonska, Jižní Koreje, Číny, Hongkongu, Thajska, Vietnamu či Malajsie. Každý rok na tyto univerzity vysíláme kolem 30 studentů, přičemž stejný počet asijských studentů naopak tráví čtyřměsíční studijní pobyty na naší fakultě.

Smyslem těchto pobytů je umožnit studentům poznat prostředí na partnerských univerzitách a život v cizí zemi. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást studia na FIM a na základě potvrzení od přijímající univerzity mohou být po návratu studentům uznány ty předměty, které na dané univerzitě studovali.

Partnerské univerzity

TCHAJ-WAN Město Kontaktní osoba Další info
National Dong Hwa University  Hualien  Abby Liu info
Wenzao Ursuline College of Languages  Kaohsiung  Judy Yang info
National Sun Yat-Sen University  Kaohsiung  Hana Ting info
Chang Jung Christian University  Tainan  Pei-yin handbook
National Taiwan University of Science and Technology  Taipei  Irene Ho info, presentation
Kao Yuan University  LujhuTownship  Xuan Lu Kao
Soochow University  Taipei  Silvia Lin info
National Ching-Yi University of Technology  Taichung  Edward Wu
National Cheng Kung University  Tainan info, factsheet
ČÍNA
Northwest University Xi’an city  Emily
BNU-HKBU United International College Zhuhai info
HONGKONG
Lingnan University Tuen Mun  Christine Choi info
City University of Hong Kong Kowloon  Idy Pang  pouze LŠ
JIŽNÍ KOREA
Sangmyung University Soul Hyunjung Jeon course offerguidelines
Soongsil University Soul Olivia Lee fact sheet, course offer, web
JAPONSKO
Kochi University of Technology Kami City, Kochi  Miki Okauchi presentation
THAJSKO
 Suan Sunandha Rajabhat University Bangkok Nanthawit Saewanee  info brochure
VIETNAM
 Hanoi University of Science and Technology  Hanoi  studium na School of ICT
MALAJSIE
Taylor’s University Subang Jaya  Shamila Ganapaty info
University of Malaya Kuala Lumpur  Azirah Hashim
University of Technology Johor Bahru  Fauzan Canselori info

Podmínky výjezdu

Student musí mít absolvovaný minimálně první ročník studia na FIM, tzn. musí být v době výjezdu zapsán do vyššího než prvního ročníku studia na FIM. Výjimkou jsou studenti prvního ročníku navazujícího magisterského studia, kteří absolvovali bakalářské studium na FIM. 

Výběr studentů bude proveden na úvodní schůzce na základě indexu, který odráží počet kreditů získaných v jednotlivých letech studia na FIM UHK a průměrný prospěch (údaje v systému STAG k 31. 8. 2018). Aby bylo možné obě kvantitativní charakteristiky sloučit, index je dán počtem získaných kreditů lomeno průměrný prospěch, a to zprůměrováno přes jednotlivé roky studia.

Vyjádřeno formálně              

                   index_143            

kde Ki je počet kreditů získaných v i-tém roce, Pi je průměrný prospěch v i-tém roce a n je počet ukončených roků studia. Na základě takto vypočteného indexu bude vytvořeno pořadí, které bude rozhodující pro udělení stipendií.

Po celé období studijního pobytu v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu na vysílající instituci, nemůže tedy ukončit studium před ukončením studijního pobytu v zahraničí.

Vyhlášení soutěže ZS 2019-20

                                                                                                                                                                                        Hradec Králové 28. února 2019

Vážená studentko, vážený studente,

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové již od roku 2003 spolupracuje s několika univerzitami na Tchaj-wanu. V uplynulých letech vycestovalo na Tchaj-wan přes dvě stě našich studentů a stejný počet tchaj-wanských studentů jsme měli příležitost přivítat a učit na naší fakultě. 

Postupně se nám podařilo nabídku univerzit rozšířit na další země v jihovýchodní Asii, proto nyní mohou studenti vycestovat i do Japonska, Jižní Koreje, Číny, Hongkongu, Thajska či Malajsie.

S potěšením Vám oznamuji, že v zimním semestru akademického roku 2019/20 jsme připraveni vyslat do jihovýchodní Asie až 16 studentů. Jedná se o 4-5 měsíční pobyty a zájemci si mohou vybírat z následujících partnerských univerzit:

POČET MÍST
V ZS 2019-20
VÝŠE STIPENDIA
TCHAJ-WAN    
Wenzao Ursuline College of Languages 2 14 000 Kč/měs.
National Sun Yat-Sen University 2
Chang Jung Christian University 4
Kao Yuan University 4
National Dong Hwa University 4
Soochow University 2
National Chin-Yi University of Technology 4
National Taiwan University of Science and Technology 1
1 5 000 EUR/pobyt

(viz program mezinárodní kreditová mobilita)

ČÍNA
Northwest University 2 14 000 Kč/měs.
United International College 1
HONGKONG
Lingnan University 4 19 000 Kč/měs.
JIŽNÍ KOREA
Soongsil University 2 19 000 Kč/měs.
JAPONSKO
Kochi University of Technology 2 19 000 Kč/měs.
THAJSKO    
Suan Sunandha Rajabhat University 2 14 000 Kč/měs.
MALAJSIE    
University of Technology, Malaysia 2 14 000 Kč/měs.
2 3 600 EUR/pobyt

(pouze Ph.D., viz program mezinárodní kreditová mobilita)

Smyslem těchto pobytů je umožnit studentům poznat prostředí na partnerských univerzitách a rozvinout naši vzájemnou spolupráci. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást jeho studia na FIM a na základě potvrzení přijímající organizace mohou být po návratu studentům uznány ty předměty, které na dané univerzitě absolvovali.

Partnerské univerzity nebudou od našich studentů vybírat školné, ale i tak si cesta vyžádá značné finanční prostředky. Kromě vlastní letenky a dalších nákladů spojených s vycestováním musí každý student počítat s pobytovými náklady zhruba ve výši 8 000,- Kč na měsíc. Naše fakulta má na uskutečnění výše uvedených pobytů opravdový zájem, a proto jsme připraveni poskytnout vyjíždějícím studentům příspěvek na letenku ve výši 56 000 – 95 000,- Kč (dle země a délky pobytu).

Podmínkou účasti v tomto programu je absolvování minimálně prvního ročníku studia na FIM, přičemž uchazeč musí být registrován jako řádný student v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu. Další podmínkou výjezdu je osobní účast na výběrové schůzce, která se bude konat 9. 4. 2019 od 10:00 hod. v učebně J8.

V případě, že zájem o pobyty v jihovýchodní Asii přesáhne nabízený počet volných míst, studenti budou vybráni na základě kvantitativních kritérií (kredity a prospěch – údaje v systému STAG k 31. 8. 2018). Upozorňujeme, že hromadně uznané kredity z předchozích let budou rozpočítány do jednotlivých roků, kdy byly předměty skutečně absolvovány.

Přihlásit se můžete na tomto webu nejpozději do 3. 4. 2019 (včetně).

Vaše případné dotazy ohledně zahraničních stáží zodpoví paní Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) na děkanátu FIM.

S přáním mnoha úspěchů

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka FIM

Výsledky soutěže ZS 2019-20

 Osobní číslo  Obor Index Výsledek soutěže
I1500589 mcr-p-a 44,88  přiděleno
I1600521 ai3-p 44,14  přiděleno
I1700382 fm-p-a 40,32  přiděleno
I1600287 ai2-p 22,28  přiděleno
I1800581 fm-p-a 23,24 přiděleno
I1800182 ai3-p 17,26 přiděleno
I1800269 mcr-p-a 15,96 přiděleno
I1800302 mcr-p-n 12,96 přiděleno
I1800153 ai3-p 11,37 přiděleno
I1800798 mcr-p-a 10,67 přiděleno
I1800268 mcr-p-a 8,00 přiděleno
I1800197 ai3-p 4,00 náhradník

Co zařídit před odjezdem

1) Absolvovat výběrové řízení (viz vyhlášení soutěže).

2) Očkování – Fakultní nemocnice, Centrum očkování a cestovní medicíny – žloutenka typu A a B, břišní tyfus, nechte si vystavit mezinárodní očkovací průkaz.

3) Cestovní pojištění na celou dobu pobytu. Musí splňovat podmínky stanovené ve směrnici kvestora č. 2/2013.

4) Vízum:

– Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář, Evropská 33c, 160 00 Praha 6 – Dejvice (http://www.roc-taiwan-cz.com/)

– Velvyslanectví Thajského království, Romaina Rollanda 3, 160 00 Praha 6 – Bubeneč (http://www.thaiembassy.cz/)

…a další zastupitelské úřady pro danou zemi.

5) Zakoupit letenku.

6) Mezinárodní řidičský průkaz.

7) Podepsat finanční dohodu, ve které jsou specifikovány podmínky stáže a udělení stipendia.

Co odevzdat po návratu

1) Dokument potvrzující období studia v zahraničí

2) Výpis výsledků studia (min. úspěšné splnění 3 předmětů) 

3) Závěrečná zpráva ze studijiního pobytu (osnovu lze stáhnout zde)

Zprávy účastníků

Nejnovější zprávy z Japonska, Tchajwanu, Thajska a Koreje –

AR 2018/19                                                                                                    AR 2017/18

Autor Škola Zpráva Autor Škola Zpráva
Tereza Matoulková Kochi Jap. stáhnout Pavla Tichá Sangmyung stáhnout
Karel Daňhel NSYSU stáhnout Ngoc Anh Bui Sangmyung stáhnout
Lukáš Rychna Kao Yuan stáhnout Vojtěch Šimák Wenzao stáhnout
Lukáš Smetana Wenzao stáhnout Vít Brouček Dong Hwa stáhnout
František Linder Wenzao stáhnout Kateřina Tobolková KYU stáhnout
Pavlína Formanová SSRU stáhnout Martina Stránská KYU stáhnout
Ludmila Rejšková SSRU stáhnout Karel Pozůstal NSYSU stáhnout
Marek Voříšek NSYSU stáhnout
Tomáš Skořepa NSYSU stáhnout
Jindřich Dědek NSYSU stáhnout
Marek Mádle SSRU stáhnout

 

Závěrečné zprávy studentů, kteří se zúčastnili studijního pobytu v letním semestru 2016/17:

Autor Škola Zpráva
Lenka Slaninová NSYSU stáhnout
 Nikola Březovská  NSYSU  stáhnout
 Barbora Gründlerová  NSYSU  stáhnout
 Šárka Horáková  NSYSU  stáhnout
 Pavlína Formanová  KYU  stáhnout
 Petra Leitnerová  KYU  stáhnout
 Tomáš Novotný  KYU  stáhnout
Ondřej Hynek KYU stáhnout
 Ludmila Rejšková  KYU  stáhnout
 Bohumil Franc  Wenzao  stáhnout
 Adéla Galovičová  Wenzao  stáhnout
Jan Nedbal Wenzao stáhnout
Daniel Jablonský Wenzao stáhnout
Michaela Jirková Wenzao stáhnout
Klára Jakubcová Dong Hwa stáhnout
Kristýna Kalistová Dong Hwa stáhnout
Petr Jagoš NTUST stáhnout
Pavol Podstrelený NTUST stáhnout
Roman Auersvald NTUST stáhnout
Adam Hübner NTUST stáhnout

 

Jaké to je vycestovat na Tchaj-wan nebo do Malajsie v zimním semestru? Podívejte se na zprávy studentů, kteří se z pobytu vrátili v lednu 2017.

Autor Škola Zpráva
Michal Rýznar NSYSU stáhnout
Milan Košťák Taylor’s stáhnout
Jitka Adamová Taylor’s stáhnout
David Svatý Taylor’s stáhnout
Tomáš Archalous Taylor’s stáhnout

 

Zprávy účastníků studijních pobytů v jihovýchodní Asii z minulých let najdete zde.