Tchaj-wan, Hong Kong, Jižní Korea, Thajsko, Malajsie

soutěž skončena

Základní informace

Fakulta informatiky a managementu dlouhodobě spolupracuje s několika univerzitami na Tchaj-wanu. Postupně se nám podařilo nabídku univerzit rozšířit i na další země v jihovýchodní Asii, proto nyní mohou studenti vycestovat i do Japonska, Jižní Koreje, Číny, Hongkongu, Thajska či Malajsie. Každý rok na tyto univerzity vysíláme kolem 30 studentů, přičemž stejný počet asijských studentů naopak tráví čtyřměsíční studijní pobyty na naší fakultě.

Smyslem těchto pobytů je umožnit studentům poznat prostředí na partnerských univerzitách a život v cizí zemi. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást studia na FIM a na základě potvrzení od přijímající univerzity mohou být po návratu studentům uznány ty předměty, které na dané univerzitě studovali.

Partnerské univerzity

TCHAJ-WAN Město Kontaktní osoba Další info
National Dong Hwa University  Hualien  Abby Liu info
Wenzao Ursuline College of Languages  Kaohsiung  Judy Yang info
National Sun Yat-Sen University  Kaohsiung  Hana Ting info
Chang Jung Christian University  Tainan  Pei-yin handbook, factsheet
National Taiwan University of Science and Technology  Taipei  Irene Ho info, factsheetpresentation
Soochow University  Taipei  Silvia Lin info
National Ching-Yi University of Technology  Taichung  Edward Wu
National Cheng Kung University  Tainan info, factsheet
ČÍNA
Northwest University Xi’an city  Emily
BNU-HKBU United International College Zhuhai info
HONGKONG
Lingnan University Tuen Mun  Christine Choi info
City University of Hong Kong Kowloon  Idy Pang  info
JIŽNÍ KOREA
Seoul Tech University Soul Julie Sunyeong Hwang info, factsheet
Soongsil University Soul Olivia Lee fact sheet, course offer, web
JAPONSKO
Kochi University of Technology Kami City, Kochi  Miki Okauchi presentation
THAJSKO
 Suan Sunandha Rajabhat University Bangkok Nanthawit Saewanee  info brochure
VIETNAM
 Hanoi University of Science and Technology  Hanoi  studium na School of ICT
MALAJSIE
Taylor’s University Subang Jaya  Shamila Ganapaty info, factsheet
University of Malaya Kuala Lumpur Sanjeev Raj Gopal info
University of Technology Johor Bahru  Fauzan Canselori info

Podmínky výjezdu

Student musí mít absolvovaný minimálně první ročník studia na FIM, tzn. musí být v době výjezdu zapsán do vyššího než prvního ročníku studia na FIM. Výjimkou jsou studenti prvního ročníku navazujícího magisterského studia, kteří absolvovali bakalářské studium na FIM. 

Výběr studentů bude proveden na úvodní schůzce na základě indexu, který odráží počet kreditů získaných v jednotlivých letech studia na FIM UHK a průměrný prospěch (údaje v systému STAG k 31. 8. 2022). Aby bylo možné obě kvantitativní charakteristiky sloučit, index je dán počtem získaných kreditů lomeno průměrný prospěch, a to zprůměrováno přes jednotlivé roky studia.

Vyjádřeno formálně              

                   index_143            

kde Ki je počet kreditů získaných v i-tém roce, Pi je průměrný prospěch v i-tém roce a n je počet ukončených roků studia. Na základě takto vypočteného indexu bude vytvořeno pořadí, které bude rozhodující pro udělení stipendií.

Po celé období studijního pobytu v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu na vysílající instituci, nemůže tedy ukončit studium před ukončením studijního pobytu v zahraničí.

Vyhlášení soutěže LS 2023-24

                                                                                                                                                                                      Hradec Králové 20. února 2023

Vážená studentko, vážený studente,

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové již od roku 2003 spolupracuje s několika univerzitami na Tchaj-wanu. V uplynulých letech vycestovaly na Tchaj-wan stovky našich studentů a obdobný počet tchaj-wanských studentů jsme měli příležitost přivítat a učit na naší fakultě. Postupně se nám podařilo nabídku univerzit rozšířit na další země v jihovýchodní Asii.

S potěšením Vám oznamuji, že v zimním semestru akademického roku 2023/24 jsme připraveni vyslat do jihovýchodní Asie další skupinu studentů (konkrétní počet stipendií bude upřesněn na základě rozhodnutí MŠMT o přiděleném rozpočtu v březnu 2023). Jedná se o 4-5 měsíční pobyty a zájemci si mohou vybírat z následujících partnerských univerzit:

POČET MÍST
V ZS 2023-24
VÝŠE STIPENDIA
TCHAJ-WAN    
National Taiwan University of Science and Technology 2 17 000 Kč/měs.
National Sun Yat-Sen University 2
Chang Jung Christian University 2
National Dong Hwa University 2
Soochow University 2
National Cheng Kung University 2
Wenzao Ursuline College of Languages 2
HONGKONG
Lingnan University 2 23 000 Kč/měs.
City University of Hong Kong 2
JIŽNÍ KOREA
Soongsil University 2 23 000 Kč/měs.
Seoul Tech 2
JAPONSKO
Kochi University of Technology 2 23 000 Kč/měs.
THAJSKO    
Suan Sunandha Rajabhat University 2 17 000 Kč/měs.
MALAJSIE    
University of Technology, Malaysia 2 3 600 EUR/ tříměsíční pobyt

(pouze Ph.D., viz program mezinárodní kreditová mobilita)

University of Malaya 2 17 000 Kč/měs.

Smyslem těchto pobytů je umožnit studentům poznat prostředí na partnerských univerzitách a rozvinout naši vzájemnou spolupráci. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást jeho studia na FIM a na základě potvrzení přijímající organizace mohou být po návratu studentům uznány ty předměty, které na dané univerzitě absolvovali.

Partnerské univerzity nebudou od našich studentů vybírat školné, ale i tak si cesta vyžádá značné finanční prostředky. Kromě vlastní letenky a dalších nákladů spojených s vycestováním musí každý student počítat s pobytovými náklady zhruba ve výši 8 000,- Kč na měsíc. Naše fakulta má na uskutečnění výše uvedených pobytů opravdový zájem, a proto jsme připraveni poskytnout vyjíždějícím studentům příspěvek na letenku a pobyt ve výši 68 000 – 115 000,- Kč (dle země a délky pobytu).

Podmínkou účasti v tomto programu je absolvování minimálně prvního ročníku studia na FIM, přičemž uchazeč musí být registrován jako řádný student v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu. Další podmínkou výjezdu je účast na výběrové schůzce, která se bude konat v první polovině dubna, termín ještě bude upřesněn.

V případě, že zájem o pobyty v jihovýchodní Asii přesáhne nabízený počet volných míst, studenti budou vybráni na základě kvantitativních kritérií (kredity a prospěch – údaje v IS/STAG k 31. 8. 2022). Studenti 1. ročníků bakalářského studia budou mít nižší prioritu než studenti vyšších ročníků a jejich pořadí bude stanoveno na základě studijních výsledků v IS/STAG k 31. 3. 2023.

Přihlášení na studijní pobyt je možné v IS/STAG – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – Asie studijní pobyty v ZS 2023/24 nejpozději do 31. 3. 2023 (včetně).

Vaše případné dotazy ohledně zahraničních stáží zodpoví paní Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) na děkanátu FIM.

S přáním mnoha úspěchů

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka FIM

Co zařídit před odjezdem

1) Absolvovat výběrové řízení (viz vyhlášení soutěže).

2) Očkování – Fakultní nemocnice, Centrum očkování a cestovní medicíny – žloutenka typu A a B, břišní tyfus, nechte si vystavit mezinárodní očkovací průkaz.

3) Cestovní pojištění na celou dobu pobytu. Musí splňovat podmínky stanovené ve směrnici kvestora č. 8/2019.

4) Vízum:

– Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář, Evropská 33c, 160 00 Praha 6 – Dejvice (http://www.roc-taiwan-cz.com/)

– Velvyslanectví Thajského království, Romaina Rollanda 3, 160 00 Praha 6 – Bubeneč (http://www.thaiembassy.cz/)

…a další zastupitelské úřady pro danou zemi.

5) Zakoupit letenku.

6) Mezinárodní řidičský průkaz.

7) Podepsat finanční dohodu, ve které jsou specifikovány podmínky stáže a udělení stipendia.

Co odevzdat po návratu

1) Dokument potvrzující období studia v zahraničí

2) Výpis výsledků studia (min. úspěšné splnění 3 předmětů) 

3) Závěrečná zpráva ze studijního pobytu (osnovu lze stáhnout zde)

Závěrečné zprávy

AKAD. ROK 2022/23
Eliška Henzlová SSRU Matyáš Peremský Kochi Marek Fišera NSYSU
Barbora Stuchlíková SSRU Martin Kaněra Kochi Dominik Hodek NSYSU
Šimon Slabý NTUST Ivan Osipchyk UM Jan Gregovský NSYSU
Andrea Trníková Soongsil Tomáš Pařízek NSYSU
Tereza Mušková Soongsil Martin Fidranský SSRU
Markéta Kubátová Soongsil Martin Soukup Soongsil
Jiří Janďourek SeoulTech Klára Wiszová Kochi
Jan Štancl SeoulTech Vít Řehák Kochi
AKAD. ROK 2021/22 AKAD. ROK 2019/20/21
Eliška Henzlová SSRU Natálie Mádlová NSYSU Tomáš Novák NSYSU
Dominik Mandinec SSRU Sharon Moscato NSYSU Adam Novotný NSYSU
Radek Vancl SSRU Michael Šeda NSYSU Anna Hrabětová NSYSU
Nazarij Dovžanyn Soongsil  Tomáš Novák NSYSU Daniel Kučera SSRU
Jáchym Nosek Soongsil Adam Novotný  NSYSU 
Petr Hořejš Soongsil  Jan Flégl  NSYSU
Lucie Kulhánková Soongsil Darina Klímová Soongsil
AKAD. ROK 2019/20 AKAD. ROK 2018/19 AKAD. ROK  2016/17
Libor Pilař NSYSU Martin Konvička Soongsil Korea Lenka Slaninová NSYSU
Lukáš Rulíšek NSYSU Tomáš Archalous Soongsil Korea Nikola Březovská NSYSU
Jakub Minařík NSYSU Šárka Horáková Soongsil Korea Barbora Gründlerová NSYSU
Jan Rutrle Wenzao Kristýna Seidlová Dong Hwa Šárka Horáková NSYSU
Aneta Juchelková Wenzao Ivona Adamíková Dong Hwa Pavlína Formanová Kao Yuan
Šárka Válková SSRU Thajsko Andrea Šrámků Dong Hwa Petra Leitnerová Kao Yuan
Aneta Cipryánová SSRU Thajsko Aneta Chládková Kao Yuan Tomáš Novotný Kao Yuan
Ivo Bauer SSRU Thajsko Michael Potocký Kao Yuan  Ondřej Hynek Kao Yuan
Kryštof Čížek Soongsil Korea Lukáš Chvátal Kao Yuan  Ludmila Rejšková Kao Yuan 
Šárka Horáková Soongsil Korea Leoš Vaníček Kao Yuan  Bohumil Franc Wenzao
  Lukáš Rychna Kao Yuan  Adéla Galovičová Wenzao 
AKAD. ROK 2017/18 Ivana Nuttová NSYSU  Jan Nedbal Wenzao 
Pavla Tichá Sangmyung Karel Pozůstal NSYSU  Daniel Jablonský  Wenzao
Ngoc Anh Bui Sangmyung Karel Daňhel NSYSU  Michaela Jirková Wenzao 
Vojtěch Šimák Wenzao Tereza Matoulková Kochi Jap. Klára Jakubcová Dong Hwa
Vít Brouček Dong Hwa Daniel Beneš Wenzao Kristýna Kalistová Dong Hwa
Kateřina Tobolková Kao Yuan Ondřej Líbal Wenzao Petr Jagoš NTUST
Martina Stránská Kao Yuan Lukáš Smetana Wenzao Pavol Podstrelený NTUST
Karel Pozůstal NSYSU František Linder Wenzao Roman Auersvald NTUST
Marek Voříšek NSYSU Julia Finková SSRU Thajsko Adam Hübner NTUST
Tomáš Skořepa NSYSU Pavlína Formanová SSRU Thajsko
Jindřich Dědek NSYSU Ludmila Rejšková SSRU Thajsko
Marek Mádle SSRU Thajsko

PŘIHLÁSIT SE

Nově se zájemci přihlašují na studijní pobyt v portálu IS/STAG – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – Asie studijní pobyty v ZS 2023/24Zde si student může zkontrolovat, do jakých programů přihlášky podal.

Vzhledem ke koronavirové epidemii nemůžeme garantovat, že bude možné výjezd uskutečnit. Realizace studijního pobytu závisí na opatřeních, která budou v dané době v ČR a ve světě platná (otevření hranic, možnost cestování do dané země; také záleží na zahraniční univerzitě, zda bude přijímat nominace na zimní semestr).