Kolumbie, Mexiko, Brazílie, Bolívie

soutěž skončena

Základní informace

V roce 2012 uzavřela UHK nové smlouvy o spolupráci s univerzitami v Nikaragui a Mexiku, čímž jsme rozšířili nabídku zahraničních pobytů pro španělsky mluvící studenty. Od roku 2015 také spolupracujeme s partnerskou univerzitou UNIVATES v jižní Brazílii. Nově od loňského roku nabízíme výměnné pobyty na Pontificia Universidad Javeriana Cali a Universidad de Antioquia v Kolumbii. Úplně nejnovějšími partnery v této oblasti jsou Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio), Federal University of Lavras (Brazílie)  a Universidad Mayor de San Simon (Bolívie).

Smyslem těchto pobytů je umožnit studentům poznat prostředí na partnerských univerzitách a život v cizí zemi. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást studia na FIM a na základě potvrzení od přijímající univerzity mohou být po návratu studentům uznány ty předměty, které na dané univerzitě studovali.

Partnerské univerzity

NIKARAGUA  Město  Kontaktní osoba  Další info
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua León Xiomara Bucardo Ordoñez  course offer
MEXIKO
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Pachuca Elizabeth Montero Soriano  info, brochure
BRAZÍLIE
Univates Lajeado Marina Radavelli exchange student guide

video 1, video 2

PUC Rio Rio de Janeiro Linda Sousa factsheet, procedures, courses in English, calendar
Federal University of Lavras Lavras Paulo Luz PT website
Federal University of Minas Gerais Belo Horizonte João Victor Pessoa info
BOLÍVIE
Universidad Mayor de San Simon Cochabamba  Roxana Zambrana info , factsheet
KOLUMBIE
Pontificia Universidad Javeriana Cali Cali Marialejandra Guerrero video, course offer
Universidad de Antioquia Medellín info
Universidad del Rosario Bogotá Andres Espitia info, course offer, fact sheet

 

Podmínky výjezdu

Student musí mít absolvovaný minimálně první ročník studia na FIM, tzn. musí být v době výjezdu zapsán do vyššího než prvního ročníku studia na FIM. Výjimkou jsou studenti prvního ročníku navazujícího magisterského studia, kteří absolvovali bakalářské studium na FIM. 

Výběr studentů bude proveden na úvodní schůzce na základě indexu, který odráží počet kreditů získaných v jednotlivých letech studia na FIM UHK a průměrný prospěch (údaje v systému STAG k 15. 9. 2020). Aby bylo možné obě kvantitativní charakteristiky sloučit, index je dán počtem získaných kreditů lomeno průměrný prospěch, a to zprůměrováno přes jednotlivé roky studia.

Vyjádřeno formálně

index_143

kde Ki je počet kreditů získaných v i-tém roce, Pi je průměrný prospěch v i-tém roce a n je počet ukončených roků studia. Na základě takto vypočteného indexu bude vytvořeno pořadí, které bude rozhodující pro udělení stipendií.

Po celé období studijního pobytu v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu na vysílající instituci, nemůže tedy ukončit studium před ukončením studijního pobytu v zahraničí.

Vyhlášení soutěže LS 2020-21

                                                                                                                                                                                         V Hradci Králové dne 22. 7. 2020

Vážená studentko, vážený studente,

Univerzita Hradec Králové uzavřela v roce 2012 smlouvu s Univerzitou León v Nikaragui (UNAN). Postupně nabídku univerzit rozšiřujeme na další země ve střední a jižní Americe, proto nyní mohou studenti vycestovat do Mexika, Kolumbie, Brazílie či Bolívie.

S potěšením Vám oznamuji, že v letním semestru akademického roku 2020/21 jsme připraveni vyslat do Latinské Ameriky až 10 studentů. Jedná se o 4-5 měsíční pobyty a zájemci si mohou vybírat z následujících partnerských univerzit:

POČET MÍST
V LS 2020-21
ZAMĚŘENÍ STÁŽE
MEXIKO
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 2 ekonomie, cestovní ruch
KOLUMBIE
Pontificia Universidad Javeriana Cali 2 ekonomie, business
Universidad de Antioquia 2 ekonomie, business management
Universidad del Rosario 2 business, ekonomie
BRAZÍLIE
Univates 2 marketing, mezinárodní vztahy, anglický jazyk
PUC-Rio 2 business, international relations, IT
BOLÍVIE
Universidad Mayor de San Simon, Cochabamba 2 informatika, ekonomie

Smyslem těchto pobytů je umožnit studentům poznat latinsko-americkou kulturu i prostředí na partnerské univerzitě a rozvinout naši vzájemnou spolupráci. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást jeho studia na FIM a na základě potvrzení přijímající organizace mohou být po návratu studentům uznány ty předměty, které na dané univerzitě absolvovali.

Partnerské univerzity nebudou od našich studentů vybírat školné, ale i tak si cesta do Latinské Ameriky vyžádá značné finanční prostředky. Kromě vlastní letenky a dalších nákladů spojených s vycestováním musí každý student počítat s pobytovými náklady zhruba ve výši 9 000 Kč na měsíc. Naše fakulta má na uskutečnění výše uvedených pobytů opravdový zájem, a proto jsme připraveni poskytnout vyjíždějícím studentům příspěvek na letenku a pobyt ve výši 56 000 – 70 000,- Kč (dle délky pobytu).

Podmínkami účasti v tomto programu jsou:

  • absolvování minimálně prvního ročníku studia na FIM, přičemž uchazeč musí být registrován jako řádný student v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu,
  • po celou délku zahraničního studijního pobytu nesmí mít student uzavřené studium,
  • znalost španělského (Nikaragua, Mexiko, Kolumbie, Bolívie)/ portugalského jazyka (Brazílie) dostačující pro běžnou komunikaci.

Přihlásit se můžete na tomto webu do 15. 9. 2020 (včetně). Součástí přihlášky je i odevzdání podepsaného motivačního dopisu na děkanát FIM (p. Monice Hebkové). Studenti budou vybráni na základě hodnocení komise. Podmínkou výjezdu je osobní účast na výběrové schůzce, na kterou budou uchazeči pozváni po ukončení soutěže. 

Vaše případné dotazy organizačního charakteru zodpoví paní Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) na děkanátu FIM či dr. Martina Pásková (martina.paskova@uhk.cz) na Katedře rekreologie a cestovního ruchu.

S přáním mnoha úspěchů

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka FIM

Co zařídit před odjezdem

1) Odevzdat přihlášku ke studiu na zahraniční univerzitě na zahr. oddělení FIM.

2) Očkování – Fakultní nemocnice, Centrum očkování a cestovní medicíny.

3) Cestovní pojištění na celou dobu pobytu. Musí být v souladu se směrnicí kvestora č. 8/2019.

4) Vízum.

5) Zakoupit letenku.

6) Podepsat finanční dohodu, ve které jsou specifikovány podmínky stáže a udělení stipendia.

Co odevzdat po návratu

1) Dokument potvrzující období studia v zahraničí

2) Výpis výsledků studia (úspěšné splnění min. 3 předmětů)

3) Závěrečná zpráva ze studijiního pobytu (osnovu lze stáhnout zde)

Zprávy účastníků

Závěrečné zprávy studentů, kteří se zúčastnili studijního pobytu v Nikaragui/Kolumbii:

Autor Rok výjezdu Zpráva
Martin Petrák 2019 (Kolumbie) stáhnout
Monika Němcová 2016 stáhnout
Viktor Karaba 2015 stáhnout
Svatava Hosáková 2014 stáhnout
 Nela Janušová 2014  stáhnout
 Miroslav Jindra 2014  stáhnout