Kolumbie, Mexiko, Brazílie

soutěž skončena

Základní informace

V roce 2012 uzavřela UHK nové smlouvy o spolupráci s univerzitami v Nikaragui a Mexiku, čímž jsme rozšířili nabídku zahraničních pobytů pro španělsky mluvící studenty. Od roku 2015 také spolupracujeme s partnerskou univerzitou UNIVATES v jižní Brazílii. Nově také nabízíme výměnné pobyty na Pontificia Universidad Javeriana Cali a Universidad de Antioquia v Kolumbii. Úplně nejnovějšími partnery v této oblasti jsou Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio), Federal University of Lavras (Brazílie)  a Universidad Mayor de San Simon (Bolívie).

Smyslem těchto pobytů je umožnit studentům poznat prostředí na partnerských univerzitách a život v cizí zemi. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást studia na FIM a na základě potvrzení od přijímající univerzity mohou být po návratu studentům uznány ty předměty, které na dané univerzitě studovali.

Partnerské univerzity

NIKARAGUA  Město  Kontaktní osoba  Další info
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua León Xiomara Bucardo Ordoñez  course offer
MEXIKO
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Pachuca Elizabeth Montero Soriano  info, factsheetbrochure
BRAZÍLIE
Univates Lajeado Marina Radavelli exchange student guide, factsheet

video 1, video 2

PUC Rio Rio de Janeiro Linda Sousa factsheet, procedures, courses in English, calendar
Federal University of Lavras Lavras Paulo Luz PT website
Federal University of Minas Gerais Belo Horizonte João Victor Pessoa info, factsheet
BOLÍVIE
Universidad Mayor de San Simon Cochabamba  Roxana Zambrana info , factsheet
KOLUMBIE
Pontificia Universidad Javeriana Cali Cali Marialejandra Guerrero exchange program, factsheetcourse offer
Universidad de Antioquia Medellín info
Universidad del Rosario Bogotá Andres Espitia course offer, fact sheet

 

Podmínky výjezdu

Student musí mít absolvovaný minimálně první ročník studia na FIM, tzn. musí být v době výjezdu zapsán do vyššího než prvního ročníku studia na FIM. Výjimkou jsou studenti prvního ročníku navazujícího magisterského studia, kteří absolvovali bakalářské studium na FIM. 

Výběr studentů bude proveden na úvodní schůzce na základě indexu, který odráží počet kreditů získaných v jednotlivých letech studia na FIM UHK a průměrný prospěch (údaje v systému STAG k 31. 8. 2022). Aby bylo možné obě kvantitativní charakteristiky sloučit, index je dán počtem získaných kreditů lomeno průměrný prospěch, a to zprůměrováno přes jednotlivé roky studia.

Vyjádřeno formálně

index_143

kde Ki je počet kreditů získaných v i-tém roce, Pi je průměrný prospěch v i-tém roce a n je počet ukončených roků studia. Na základě takto vypočteného indexu bude vytvořeno pořadí, které bude rozhodující pro udělení stipendií.

Po celé období studijního pobytu v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu na vysílající instituci, nemůže tedy ukončit studium před ukončením studijního pobytu v zahraničí.

Vyhlášení soutěže ZS 2023-24

                                                                                                                                                                                         V Hradci Králové dne 2. 3. 2023

Vážená studentko, vážený studente,

Univerzita Hradec Králové postupně rozšiřuje nabídku partnerských univerzit ve vzdálených regionech, a proto nyní mohou studenti vycestovat i do Mexika, Kolumbie či Brazílie.

S potěšením Vám oznamuji, že v zimním semestru akademického roku 2023/24 jsme připraveni vyslat do Latinské Ameriky další skupinu studentů (konkrétní počet stipendií bude upřesněn na základě rozhodnutí MŠMT o přiděleném rozpočtu v dubnu 2023). Jedná se o 4-5 měsíční pobyty a zájemci si mohou vybírat z následujících partnerských univerzit:

POČET MÍST
V ZS 2023-24
ZAMĚŘENÍ STÁŽE
MEXIKO
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 2 ekonomie, cestovní ruch
KOLUMBIE
Pontificia Universidad Javeriana Cali 2 ekonomie, business
BRAZÍLIE
PUC-Rio 2 business, international relations, IT

Smyslem těchto pobytů je umožnit studentům poznat latinsko-americkou kulturu i prostředí na partnerské univerzitě a rozvinout naši vzájemnou spolupráci. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást jeho studia na FIM a na základě potvrzení přijímající organizace mohou být po návratu studentům uznány ty předměty, které na dané univerzitě absolvovali.

Partnerské univerzity nebudou od našich studentů vybírat školné, ale i tak si cesta do Latinské Ameriky vyžádá značné finanční prostředky. Kromě vlastní letenky a dalších nákladů spojených s vycestováním musí každý student počítat s pobytovými náklady zhruba ve výši 9 000 Kč na měsíc. Naše fakulta má na uskutečnění výše uvedených pobytů opravdový zájem, a proto jsme připraveni poskytnout vyjíždějícím studentům příspěvek na letenku a pobyt ve výši 68 000 – 85 000,- Kč (dle země a délky pobytu).

Podmínkami účasti v tomto programu jsou:

· absolvování minimálně prvního ročníku studia na FIM, přičemž uchazeč musí být registrován jako řádný student v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu,

· po celou délku zahraničního studijního pobytu nesmí mít student uzavřené/přerušené studium,

· znalost španělského (Mexiko, Kolumbie)/ portugalského jazyka (Brazílie) dostačující pro běžnou komunikaci.

Přihlásit se můžete v IS/STAG – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – Latinská Amerika studijní pobyty v ZS 2023/24 nejpozději do 26. 3. 2023 (včetně). Dále je nutné do stejného termínu nahrát do přihlášky v IS/STAG podepsaný motivační dopis v české a španělské/portugalské verzi. Studenti budou vybráni na základě hodnocení komise. Podmínkou výjezdu je účast na výběrové schůzce, na kterou budou uchazeči pozváni po ukončení soutěže.

Vzhledem ke koronavirové epidemii nemůžeme garantovat, že bude možné výjezd uskutečnit. Realizace studijního pobytu závisí na opatřeních, která budou v dané době v ČR a v Americe platná (otevření hranic, možnost cestování do dané země; také záleží na zahraniční univerzitě, zda přijímá nominace na zimní semestr).

Vaše případné dotazy organizačního charakteru zodpoví paní Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) na děkanátu FIM.

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka FIM

Co zařídit před odjezdem

1) Odevzdat přihlášku ke studiu na zahraniční univerzitě na zahr. oddělení FIM.

2) Očkování – Fakultní nemocnice, Centrum očkování a cestovní medicíny.

3) Cestovní pojištění na celou dobu pobytu. Musí být v souladu se směrnicí kvestora č. 8/2019.

4) Vízum.

5) Zakoupit letenku.

6) Podepsat finanční dohodu, ve které jsou specifikovány podmínky stáže a udělení stipendia.

Co odevzdat po návratu

1) Dokument potvrzující období studia v zahraničí

2) Výpis výsledků studia (úspěšné splnění min. 3 předmětů)

3) Závěrečná zpráva ze studijního pobytu (osnovu lze stáhnout zde)

Zprávy účastníků

Závěrečné zprávy studentů, kteří se zúčastnili studijního pobytu v Nikaragui/Kolumbii:

Autor Rok výjezdu Zpráva
Martin Petrák 2019 (Kolumbie) stáhnout
Monika Němcová 2016 stáhnout
Viktor Karaba 2015 stáhnout
Svatava Hosáková 2014 stáhnout
 Nela Janušová 2014  stáhnout
 Miroslav Jindra 2014  stáhnout

PŘIHLÁSIT SE

Nově se zájemci přihlašují na studijní pobyt v portálu IS/STAG – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – Latinská Amerika studijní pobyty v ZS 2023/24Zde si student může zkontrolovat, do jakých programů přihlášky podal.

Součástí přihlášení je také nahrání motivačního dopisu (1 strana A4 v ČJ a ŠJ/PJ) do přihlášky v IS/STAG – viz vyhlášení soutěže.

Vzhledem k epidemiologické situaci nemůžeme garantovat, že bude možné výjezd uskutečnit. Realizace studijního pobytu závisí na opatřeních, která budou v dané době v ČR a ve světě platná (otevření hranic, možnost cestování do dané země; také záleží na přijímající univerzitě, zda bude přijímat zahraniční studenty).