Portugalsko

soutěž skončena

Základní informace

Krátkodobé intenzivní programy jsou novinkou programu Erasmus+, která umožňuje propagovat a implementovat mezinárodní mobilitu v kombinaci fyzické a virtuální aktivity. Cílem je podpořit mezinárodní spojení vysokoškolských vzdělávacích institucí, aby společně vytvářely programy pro školení, studium a výuku skupin studentů, akademiků nebo administrativních pracovníků za použití inovativních přístupů a digitálních nástrojů.

Vyhlášení soutěže

                                                                                                                                                                                      V Hradci Králové 1. 2. 2023

Vážená studentko, vážený studente,

tímto vyhlašuji soutěž o 5 stipendijních míst na Blended Intensive Programme (BIP) organizovaný partnerskou univerzitou Polytechnic Institute of Braganca v Portugalsku.

Krátkodobé intenzivní programy využívají inovativní způsoby výuky kombinací fyzické a virtuální aktivity. Studenti se účastní online výuky během letního semestru a na závěr stráví jeden týden v zahraničí.

Vybírat lze z následujících kurzů:

Challenge Based Innovation (6 ECTS credits)
Calendar: Virtual component starting 20/02/2023, ending 24/06/2023. Physical component starting 19/06/2023, ending 24/06/2023.
Contents: Team building. Analysis and study of the selected challenge. Teamwork. Discussion of ideas (brainstorming). Rapid prototyping and prototype evaluation (if applicable). Innovation. The value proposition for different stakeholders. Solution validation. Pitch/Selling. Creation of value proposition for the end user.
Vhodné pro studenty IM, EAM.

 

Cybersecurity (6 ECTS credits)
Calendar: Virtual component starting 11/04/2023, ending 11/06/2023. Physical component starting 12/06/2023, ending 16/06/2023
Contents: Fundamentals of system and network security. Concepts of cryptography. Vulnerabilities and attacks. Industrial Cybersecurity. Mechanisms for control, containment, detection and prevention. Systems and networks hardening. Security audit and penetration testing.
Vhodné pro studenty AI, IM.

 

Local Public Policies (6 ECTS credits)
Calendar: Virtual component starting 23/02/2023, ending 15/05/2023. Physical component starting 07/05/2023 ending 13/05/2023.
Contents: Seminars in Local Public Policy: i) Local Government Activity and the Role of Public Policy; ii) Policymaking Process; iii) Impact and Evaluation of Public Policy; iv) Thematic issues of Local Public Policy (for example, local sustainable development, modernization and innovation). Cocreation challenge design: Analyze through challenge-based learning real-life problems of local governments.
Vhodné pro studenty EAM.

 

Nature Conservation and Artificial Intelligence (6 ECTS credits)
Calendar: Virtual component starting 10/03/2023, ending 19/05/2023. Physical component starting 29/05/2023, ending 02/06/2023
Contents: The programme provides students with basic knowledge on biodiversity conservation and artificial intelligence, covering: Introduction to conservation (history, context, concepts); Conservation strategies (areas, species and sustainable management); Principles and practices of conservation in (semi) natural and managed systems at landscape and site scales; Assessment of ecosystem services; Principles and applications of artificial intelligence; Application of artificial intelligence to conservation planning and monitoring.
Vhodné pro studenty MCR.

 

Smart Grids (6 ECTS credits)
Calendar: Virtual component starting 27/02/2023, ending 09/06/2023. Physical component at the University of La Laguna (Tenerife) starting 12/06/2023, ending 16/06/2023.
Contents: Sustainable low-carbon technologies in power system. Digitalization and sensoring of electrical networks. Power Systems Analysis: main components, including FACTS devices, their functionalities and models; power flow solutions. Smart microgrids operation and control. Energy Communities initiatives and legal frameworks. Blockchain in the context of SmartGrids.
Vhodné pro studenty AI, IM.

 

Smyslem této mobility je umožnit studentům poznat prostředí na partnerské univerzitě, a posílit tak evropskou spolupráci. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást jeho studia na FIM a na základě potvrzení přijímající organizace jsou po návratu studentům uznány kredity za předmět, který na IPB absolvovali (kromě studentů doktorských programů).

Uchazeč musí být po celou dobu programu registrován jako řádný student prezenční nebo kombinované formy bakalářského/ magisterského/ doktorského stupně studia (nesmí mít uzavřené ani přerušené studium na FIM).

Přihlášení na mobilitu je možné elektronicky v IS/STAG – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – BIP IPB LS 2022/2023 nejpozději do 10. 2. 2023 (včetně).

V případě, že zájem o stipendia BIP přesáhne nabízený počet míst, studenti budou vybráni na základě kvantitativních kritérií (kredity a prospěch – údaje v IS/STAG k 31. 8. 2022).

Vybraným studentům bude poskytnuto stipendium ve výši 70 EUR/ 1 DEN FYZICKÉ MOBILITY jako příspěvek na náklady spojené s cestou.

Vaše případné dotazy zodpoví paní Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.czna děkanátu FIM.

Přeji Vám mnoho zdaru

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka pro rozvoj a zahraniční styky

PŘIHLÁSIT SE

Zájemci se závazně přihlašují v portálu IS/STAG – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – BIP IPB LS 2022/2023