Virtuální mobility COURSERA

soutěž skončena

Základní informace

Vzdělávací platforma Coursera zpřístupňuje více než 4000 online kurzů univerzit z celého světa z širokého spektra oborů. Náplň kurzů je různá, obvykle jsou však k dispozici studijní materiály, související literatura a odkazy či interaktivní doplňky jako výuková videa nebo animace. Ukončení se rovněž liší, od jednoduchých testů až po složité úkoly či projekty. Úspěšní absolventi získávají ve většině případů digitální certifikát s potvrzením o ukončení, který je zdarma nebo za určitý poplatek.

Vyhlášení soutěže AR 2022-23 - 5. kolo

                                                                                                                                                                               Hradec Králové 5. května 2023

Vážená studentko, vážený studente,

Fakulta informatiky a managementu vyhlašuje soutěž o přidělení časově omezených licencí do platformy Coursera (https://www.coursera.org/). V rámci této platformy je nabízeno více než 4 000 online vzdělávacích kurzů poskytovaných zahraničními univerzitami a organizacemi.

Licence budou studentům přidělovány na základě pořadí dle dosavadních studijních výsledků až do vyčerpání jejich celkového počtu. Přednost dostanou uchazeči, kteří se dosud programu nezúčastnili. Přístup bude časově omezený na dobu 3 měsíců. Student může studovat libovolný počet kurzů, ale má povinnost absolvovat alespoň jeden. Úspěšně ukončené kurzy budou studentům bakalářských a magisterských studijních programů uznány, a to jako tzv. Virtuální mobilita Coursera až do souhrnné výše 10 ECTS za akademický rok.

Během virtuální mobility musí být uchazeč registrován jako řádný student FIM UHK a nesmí mít uzavřené ani přerušené studium. Další podmínky účasti a informace o programu uvádí směrnice děkana č. 2/2022.

Přihlášení na mobilitu je možné v IS/STAG – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – COURSERA AR 2022/23 – 5. kolo nejpozději do 19. 5. 2023 (včetně).

Vaše dotazy ohledně virtuálních mobilit zodpoví doc. Petra Poulová (petra.poulova@uhk.cz) nebo paní Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) na děkanátu FIM.

S přáním mnoha úspěchů

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka FIM

PŘIHLÁSIT SE

Nově se zájemci přihlašují v portálu IS/STAG – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – Virtuální mobility COURSERA AR 2022/23 – 5. kolo