Evropa - studijní pobyty ZS 2023-24

soutěž skončena

Základní informace

Erasmus+ a FIM

Program Erasmus+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a je určen především pro studenty.

Cílem programu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

Základní podmínkou pro zapojení vysokoškolské instituce do programu Erasmus+ je přidělení Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) od Evropské komise, který UHK získala na období 2021-2027.

Podprogram Erasmus se zaměřuje na vysoké školství. Je to největší program, který podporuje evropskou spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání. V současné době je do programu aktivně zapojena většina evropských vysokých škol.

Fakulta informatiky a managementu je v programu zapojena již od akademického roku 1998/1999. Každým rokem se počet nabízených pobytů zvyšuje a i nadále se snažíme hledat nové partnerské univerzity v destinacích, které v naší nabídce prozatím chybí. V rámci tohoto programu bylo vysláno na střednědobé pobyty více než 700 studentů. V současné době máme již 72 partnerských univerzit.

Naši studenti mají možnost se v rámci studijního pobytu přímo účastnit výuky jednotlivých předmětů a složit příslušné zápočty a zkoušky. Mohou poznat nejen styl výuky, ale hlavně mají spoustu příležitostí potkat nové přátele, prozkoumat nové prostředí a získat neocenitelné zkušenosti a neopakovatelné zážitky.

Kterých zemí se program týká?

 • členské státy EU – Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Chorvatsko
 • země EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Severní Makedonie, Srbsko

erasmusplus_9-1

 

Partnerské univerzity

Obory, na které máme uzavřené bilaterální smlouvy:

311  Economics
41    Business and Administration
61    Information and Communication Technologies
23    Languages
413  Management and Administration
1015 Travel, Tourism and Leisure

Country

Erasmus Code
(Field of study)

Partner University

 Useful Information

Austria

A KUFSTEI01 (41, 61)

Fachhochschule Kufstein Tirol   info, factsheet
Belgium

B KORTRIJK01 (41,61)

VIVES University College Kortrijk-Roeselare-Tielt-Torhout

info

Bulgaria

BG SOFIA03 (41)

University of National and World Economy

 application + info

BG VARNA05 (41) Nikola Vaptsarov Naval Academy info
Croatia HR DUBROVN01 (311, 41) University of Dubrovnik info
HR PULA01 (41) Juraj Dobrila Univeristy of Pula  info
Cyprus

CY NICOSIA01 (41,311,61)

University of Cyprus

application + info

CY LARNACA03 (41)

Alexander College 

info, factsheet

Finland

  SF KUOPIO08 (41)

Savonia University of Applied Sciences

application + info

France

F TOULOUS03 (41)

Paul Sabatier University – Toulouse  fact sheet, courses
  

F ORLEANS01 (41)

Université d´Orléans

 info


F ORLEANS01 (61)

Université d´Orléans – Polytech

 factsheet, courses

F BICETRE02 (61)

École pour l’informatique et les techniques avancées (EPITA, Paris) 

info, factsheet

courses

Germany

D ANSBACH01 (41,61)

Ansbach University of Applied Sciences – NOVINKA!

info

D ASCHAFF01 (41,61)

Aschaffenburg University of Applied Sciences  – NOVINKA! 

info

D KOBLENZ01 (41)

Hochschule Koblenz (University of Applied Sciences)

info

D KOBLENZ02 (41,61)

Universität Koblenz-Landau

 info

 

D ERLANGE01 (61)

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

 application + info

data sheet

 

D MUNCHEN08 (41)

Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern, Hof

 application

 info

D REGENSB01 (41,61) University of Regensburg  infocourse catalogue

factsheet

 Greece

G LARISSA02 (1015)

Technological Educational Institute of Thessaly, Larissa

 info

 

G EGALEO02 (41,1015,61)

University of West Attica

 info

Hungary

HU SZEGED01 (41)

University of Szeged

 application + info

factsheet

Italy I ROMA01 (41) La Sapienza University of Rome, Latina Campus info  
I SALERNO01 (41,61) University of Salerno data sheet

I SASSARI (41,61)

University of Sassari

info B&A, info IT 

Latvia 

LV DAUGAVP01 (61)

Daugavpils University

 application

info

  LV RIGA01 (41) University of Latvia  info

fact sheet

 

LV RIGA29 (41)

Riga International School of Economics and Business Administration

application + info

course offer 

factsheet

LV RIGA32 (41, 1015, 61)

ISMA University   info

LV RIGA09 (41, 1015, 61)

Turiba University – NOVINKA! info
Lithuania

LT VILNIUS10 (061)

University of Applied Sciences – NOVINKA! info
the Netherlands

NL AMSTERD05 (61)

Amsterdam University of Applied Science (AUAS)

application + info

factsheet

Norway  N BERGEN14 (61)  Western Norway University of Applied Sciences  info
 

N STAVANG01 (41,61)

University of Stavanger

application

data sheet

Poland

PL KATOWIC07 (41)

Katowice School of Economics 

application 

info

PL SIEDLCE01 (41,61)

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities info, course offer

PL SLUPSK01 (61,1015)

Pomeranian University in Słupsk info

PL SZCZECI02 (61)

West Pomeranian University of Technology, Szczecin

application + info

courses

PL TORUN01 (41)

Nicolaus Copernicus University in Toruń info

PL WROCLAW03 (41)

Wroclaw University of Economics  info
 

PL WROCLAW02 (41,61)

Politechnika Wrocławska

info

PL WROCLAW15 (41)

Wyzsza Szkola Bankowa we Wroclawiu

info

Portugal

P BRAGANC01 (61)

Instituto Politécnico de Braganca

web, info 2018/19

 

P BRAGANC01 (1015)

Instituto Politécnico de Braganca – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Mirandela

web, info 2018/19

 

P COIMBRA01 (311)

Universidade de Coimbra

 application

factsheet

 info

P PORTO05 (41,61) Instituto Politecnico do Porto (ESTG)  info
P SETUBAL01(41) Polytechnic Institute of Setúbal  info, international module
P VIANA01 (41) Polytechnic Institute of Viana do Castelo

application

registration

info

Romania RO ALBAIU01 (41) „1 Decembrie 1918“ University of Alba Iulia info
RO BRASOV01 (311,413,61) Transilvania University of Brasov info
RO BUCURES11 (41,61) University Politehnica of Bucharest info
RO BUCURES04 (41,61) Bucharest University of Economic Studies (ASE)
RO BUCURES18 (61) Romanian-American University info
RO CLUJNAP01 (61) Babes-Bolyai University info
RO SIBIU01 (61) Lucian Blaga University of Sibiu info
Slovakia SK KOSICE03 (54/61) Technická univerzita v Košiciach

info

 data sheet

SK NITRA01 (61)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

info

data sheet

 

SK ZILINA01 (61)

University of Žilina,Faculty of Electrical Engineering

 info

  SK ZILINA01 (61) University of Žilina, Faculty of Management Science and Informatics   info
Slovenia

SI LJUBLJA01 (61)

Univerza v Ljubljani

application + info 

info

 

SI MARIBOR01 (41)

Univerza v Mariboru

application + info

info

Spain               

E GRANADA01 (61)

Universidad de Granada

application + info

  E LEON01 (41,1015,61) University of León 

info

E MADRID05 (61)

Universidad Politécnica de Madrid

 application + info

E MADRID26 (41)  Rey Juan Carlos University info
E SEVILLA03 (61) Universidad Pablo de Olavide

info 

data sheet

E VIGO01 (41,61) University of Vigo info
 Sweden  S FALUN01 (41, 1015)  Dalarna University  info
 Turkey TR ANKARA05 (61) Atilim University info
TR ANTALYA04 (41) Alanya HEP University  info

course catalogue

TR ISTANBU09 (41,61) Beykent University application+info
TR KARABUK01 (41,61)  Karabuk University info

TR MUGLA01 (1015,311,41,23)

Mugla University

data sheet

 

TR ISTANBU29 (41)

Istanbul Arel University

 application + info

   

TR IZMIR02 (542/61)

Ege University

application
info

 

Mapa partnerských univerzit UHK 

Podmínky výjezdu, finance

Studijní pobyty pro ak. rok 2023/24 mohou probíhat od 1. 8. 2023 do 31. 8. 2024. Délka studijního pobytu musí trvat minimálně 3 měsíce nebo jeden celý akademický trimestr, maximální délka pobytu je 12 měsíců.

Student musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysílající vysoké škole. Může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu. Student musí být řádně zapsán do minimálně druhého ročníku vysokoškolského studia na vysílající vysoké škole (platí pouze pro bakalářskou úroveň studia).  Po celé období studijního pobytu v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu na vysílající instituci, nemůže tedy přerušit ani ukončit studium před ukončením studijního pobytu v zahraničí. Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský).

Soutěž o studijní pobyty probíhá dvakrát ročně a výběr studentů je proveden na úvodní schůzce na základě indexu, který odráží počet kreditů získaných v jednotlivých letech studia na FIM UHK a průměrný prospěch. Aby bylo možné obě kvantitativní charakteristiky sloučit, index je dán počtem získaných kreditů lomeno průměrný prospěch, a to zprůměrováno přes jednotlivé roky studia. Vyjádřeno formálně

index_118

kde Ki je počet kreditů získaných v i-tém roce, Pi je průměrný prospěch v i-tém roce a n je počet ukončených roků studia. Na základě takto vypočteného indexu je vytvořeno pořadí, které je rozhodující pro udělení stipendií.

Výše stipendií pro akademický rok 2022/2023:

Přijímající země Částka v EUR na měsíc Navýšení od fakulty Stipendium celkem v EUR na měsíc
Skupina 1
Země programu s vyššími životními náklady
Dánsko, Irsko, Island, Finsko, Švédsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Belgie, Německo, Rakousko, Řecko, Kypr, Francie, Španělsko, Itálie, Malta, Nizozemsko, Portugalsko
600 150 750
Skupina 2
Země programu s nižšími životními náklady
Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko, Slovensko, Turecko, Makedonie, Srbsko 480 150 630
Pochází-li student ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí (netýká se zdravotního znevýhodnění), je možné navýšit sazbu o 250 EUR/měsíc.

Související obrázek

Vyhlášení soutěže ZS 2023-24

                                                                                                                                                                                                Hradec Králové 17. 2. 2023

Vážená studentko, vážený studente,

Fakulta informatiky a managementu UHK nabízí svým studentům pro zimní semestr akademického roku 2023/2024 v rámci programu Erasmus+ stipendijní pobyty na partnerských školách nejen v zemích EU (seznam partnerských univerzit se zaměřením na business zde, seznam partnerských univerzit se zaměřením na IT zde). Konkrétní počet stipendií bude upřesněn na základě rozhodnutí Domu zahraniční spolupráce MŠMT o přiděleném rozpočtu během jara.

Smyslem těchto mobilit je umožnit studentům poznat prostředí na partnerských univerzitách a posílit tak evropskou spolupráci. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást jeho studia na FIM a na základě potvrzení přijímající organizace jsou po návratu studentům uznány předměty, které na dané univerzitě absolvovali.

Protože má naše fakulta na realizaci studijních pobytů velký zájem, bude studentům uděleno nad rámec Erasmus+ stipendia mimořádné stipendium ve výši 150 EUR/měsíc pobytu v zahraničí. Přesto je mojí povinností Vás upozornit na skutečnost, že stipendia poskytovaná na zahraniční pobyty pokrývají pouze částečně nezbytně nutné náklady na pobyt v příslušné zemi a každý student musí počítat s finanční spoluúčastí, kterou odhadujeme na cca 3 000 – 5 000,- Kč /měsíc.

Uchazeč musí být registrován jako řádný student prezenčního nebo kombinovaného studia (bakalářského, magisterského, doktorského). Po celou délku zahraničního studijního pobytu nesmí mít student uzavřené ani přerušené studium na FIM.

V případě, že zájem o stipendia Erasmus+ přesáhne nabízený počet pobytů, studenti budou vybráni na základě kvantitativních kritérií (kredity a prospěch – údaje v IS/STAG k 31. 8. 2022). Studenti 1. ročníků bakalářského studia budou mít nižší prioritu než studenti vyšších ročníků a jejich pořadí bude stanoveno na základě studijních výsledků v IS/STAG k 31. 3. 2023. V době výjezdu musí mít student uzavřený první ročník bakalářského studia.

Přihlášení na studijní pobyt je možné v IS/STAG – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – Erasmus+ studijní pobyty v ZS 2023/24 nejpozději do 31. 3. 2023 (včetně). Schůzka, na které si úspěšní uchazeči budou vybírat přijímací univerzity, se bude konat na začátku dubna.

Vaše případné dotazy ohledně jednotlivých studijních pobytů zodpoví paní Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) na děkanátu FIM.

Přeji Vám mnoho zdaru

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka pro rozvoj a zahraniční styky

Jak si vybrat školu

Výběr škol zvažujte pečlivě a důkladně prozkoumejte všechny dostupné zdroje informací:

 • internetové stránky jednotlivých partnerských škol (odkazy v tabulce výše)
 • akce S FIMkou do světa! (prezentace studentů z minulého ročníku najdete níže)

Při výběru školy doporučujeme vzít v úvahu :

1. jazyk studia (výuky) – v řadě případů se neshoduje s jazykem, kterým se v dané zemi hovoří; znalost jazyka výuky je nutno doložit spolu s přihláškou

2. vhodné předměty:

 • nepřehlédněte informaci o tom, zda se spolupráce s danou institucí vztahuje na celou školu nebo některou její konkrétní součást; pokud je zmíněna konkrétní součást školy (fakulta, katedra), budete si moci s velkou pravděpodobností zapsat jen (nebo hlavně) předměty vyučované právě na oné fakultě či katedře
 • nezapomeňte, že potřebujete získat minimálně 15 ECTS kreditů (EK doporučuje 30 ECTS) za jeden semestr
 • zvažte, do jaké skupiny předmětů Vám předměty vystudované v zahraničí budou moci být po návratu uznány

3. místo a praktické náležitosti pobytu – ověřte si výši stipendia poskytovaného na daný pobyt, zjistěte si v závěrečných zprávách, případně v materiálech dané školy, jak finančně nákladný je pobyt v daném místě.

Co zařídit před odjezdem

Vyplnění a odeslání přihlášky (Application Form) na přijímající univerzitu

Studijní smlouva (Learning Agreement)

 • Studijní pobyt v zahraniční lze realizovat pouze na základě studijní smlouvy (Learning Agreement).
 • LA a výpis známek (Transcript of Records) vydaný zahraniční institucí, na které byl studijní pobyt realizován, je základem pro uznání zahraničního studia.
 • LA obsahuje názvy předmětů, které chce student na zahraniční univerzitě studovat, včetně jejich kreditového ohodnocení.
 • Student je povinen v zahraničí získat minimálně 15 ECTS kreditů.
 • LA musí být uzavřen před odjezdem na zahraniční studijní pobyt.
 • LA podepisují v tomto pořadí: student, pověřená osoba na fakultě, koordinátor v zahraničí.
 • Podpisem LA pověřená osoba stvrzuje, že se studijním plánem studenta souhlasí a že předměty, které má student v LA zapsány a které na zahraniční instituci úspěšně absolvuje, mu budou po jeho návratu na FIM uznány.
 • Student je povinen použít tento formulář – v případě, že zahraniční instituce také vyžaduje svůj vlastní formulář, student vyplní oba.
 • V některých případech je LA součástí přihlášky zahraniční partnerské instituce, v tom případě student přiloží také LA na formuláři FIM.
 • Informace o studijní nabídce student získá na www stránkách zahraniční instituce.
 • Některé instituce zasílají studijní katalogy e-mailem přímo nominovaným studentům.
 • Vyřízení LA může trvat i několik měsíců (především v letním období), doporučujeme jej proto začít vyřizovat v dostatečném předstihu, ideálně zaslat již s přihláškou.

Akceptace (Letter of Acceptance) ze zahraniční instituce

 • Toto potvrzení může mít formu oficiálního dopisu nebo i e-mailu.
 • Akceptační dopis musí obsahovat jméno studenta, název přijímající organizace a období, na které je student ke studiu na ni přijat (přesná data od, do).
 • Pokud akceptační dopis neobsahuje přesná data pobytu, ale pouze semestr, doloží student ještě i vytištěný harmonogram semestru.

Cestovní pojištění na celou dobu pobytu v zahraničí

Jazykový test v Online Linguistic Support (OLS)

 • Hodnocení povinné pro všechny studenty, výsledek je zanesen do Learning Agreement. Možnost online jazykového kurzu zdarma.

Uzavření účastnické smlouvy

 • mezi studentem a vysílající institucí, na základě které student obdrží stipendium.

Co odevzdat po návratu

Learning agreement (Studijní smlouva)

Před odjezdem do zahraničí si student sestaví konkrétní program studia (studijní plán) na přijímající instituci, který v písemné podobě předloží ke schválení vysílající (UHK) a přijímající instituci. Schválením tohoto programu studia (studijního plánu) a přijetím dalších podmínek jak vysílající a přijímající institucí, tak studentem vznikne tzv. studijní smlouva, která je pro všechny tři strany závazná. Ve studijní smlouvě jsou stanoveny minimální požadavky, které jsou nutné pro splnění zvoleného programu studia na přijímající instituci, tzn. min. úspěšné splnění 15 ECTS kreditů.

Povinností studenta je zajistit:

 • splnění zvoleného programu studia (studijního plánu) na přijímající instituci, tzn. splnění minimálních požadavků stanovených ve studijní smlouvě (Learning agreement),

 • aby všechny změny ve studijní smlouvě byly písemně odsouhlaseny jak přijímající, tak vysílající institucí (UHK), a to ihned jakmile nastanou; v případě změn ve studijní smlouvě po příjezdu studenta na přijímající instituci nejpozději do jednoho měsíce od příjezdu.

 Confirmation of Erasmus+ study period (Potvrzení o délce studia v zahraničí)

Data uvedená v tomto formuláři musí souhlasit s daty v účastnické smlouvě.

 Transcript of records (Výpis výsledků studia)

 Tento dokument se musí shodovat se skutečně zapsanými předměty v Learning agreement (Studijní smlouvě).  Přijímající instituce vystavuje Výpis výsledků na svůj formulář.

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu

Vyplnit zprávu v Beneficiary Modulu a v databázi NAEP na http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/

 Prezentace na akci S FIMkou do světa!

Každoroční setkání účastníků zahraničních pobytů s nově vybranými studenty, kteří se teprve chystají vycestovat.

Zprávy účastníků

Od roku 2009 je možné najít zprávy účastníků Erasmus pobytů v celorepublikové databázi                                                                                http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/

Další příspěvky od našich studentů naleznete níže.

Filtrovat vše rok 2018
Autor Rok výjezdu Zpráva
Magdaléna Nováková 2018 Detail zprávy
Pavel Pechar, Jiří Srpek 2018 Detail zprávy
Anastázie Kudelková 2018 Detail zprávy

Prezentace účastníků z akce S FIMkou do světa!

Škola Prezentace 2015 Prezentace 2016 Prezentace 2017
Beykent University, Istanbul, Turecko stáhnout
Ege University, Izmir, Turecko stáhnout
University of Cyprus stáhnout
Piraeus University, Egaleo, Řecko   stáhnout
TEI of Thessaly, Larissa, Řecko stáhnout stáhnout stáhnout
University of Dubrovník, Chorvatsko   stáhnout stáhnout
University of Ljubljana, Slovinsko stáhnout  stáhnout stáhnout
University of Maribor, Slovinsko stáhnout stáhnout
FAU Erlangen, Německo   stáhnout
University of Koblenz, Německo  stáhnout stáhnout
Hochschule Hof, Německo  stáhnout stáhnout stáhnout
Amsterdam University, Nizozemí   stáhnout
VIVES University, Belgie stáhnout stáhnout
Rey Juan Carlos University, Madrid, Španělsko  stáhnout stáhnout stáhnout
University of Granada, Španělsko  stáhnout stáhnout
University of Coimbra, Portugalsko  stáhnout stáhnout stáhnout
Instituto Politécnico de Braganca, Portugalsko stáhnout
Viana do Castelo, Portugalsko  stáhnout stáhnout
University of Hull, Velká Británie  stáhnout stáhnout
Savonia University, Kuopio, Finsko  stáhnout stáhnout
University of Stavanger, Norsko  stáhnout

PŘIHLÁSIT SE

Nově se zájemci přihlašují na studijní pobyt v portálu IS/STAG – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – Erasmus+ studijní pobyty v LS 2023/24Zde si student může zkontrolovat, do jakých programů přihlášky podal.