Celý svět

soutěž probíhá do

Vyhlášení 2022-23

                                                                                                                                                                                     Hradec Králové 26. září 2022

Vážená studentko, vážený studente,

Fakulta informatiky a managementu UHK nabízí posluchačům doktorského studia finanční podporu na zahraniční studijní a výzkumné pobyty v akademickém roce 2022/2023.

Pobyty se uskuteční na zahraniční vysokoškolské instituci či vědeckém pracovišti dle výběru uchazeče. Úspěšným žadatelům se poskytne stipendium ve výši až 21 000 Kč/měsíc (minimální délka pobytu je 1 měsíc). Po celou délku zahraničního stipendijního pobytu nesmí mít student přerušené nebo ukončené studium na FIM. Přihlášení na mobilitu je možné elektronicky na odkazu níže. Dále uchazeč odevzdá na děkanát FIM (p. Monice Hebkové):

  • motivační dopis, ve kterém žadatel prokáže svůj odborný zájem (včetně popisu zaměření stáže),
  • potvrzení o přijetí od zahraniční instituce,
  • souhlas školitele,
  • vyjádření proděkanky pro vědu a výzkum prof. Mohelské.

Žádosti je možné předkládat průběžně až do vyčerpání finančních prostředků projektu MŠMT.

Přeji Vám mnoho zdaru

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka pro rozvoj a zahraniční styky

Stáž v Japonsku na Kyoto College of Graduate School for Informatics

Partnerská univerzita KCGI nabízí pozici lektora IT předmětů. Stáž je možné uznat v rámci Ph.D. studia na FIM a získat příspěvek formou stipendia.

Visegrad-Taiwan Scholarships

Studenti doktorských studijních programů a výzkumní pracovníci, kteří jsou občany zemí V4, mohou požádat o finanční podporu ke studiu/výzkumu na tchaj-wanských univerzitách

PŘIHLÁSIT SE

Nově se zájemci přihlašují na studijní pobyt v portálu IS/STAG – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – Free-movers doktorandi 2022/23Zde si student může zkontrolovat, do jakých programů přihlášky podal.