Celý svět

soutěž probíhá do

Vyhlášení 2020-21

                                                                                                                                                                                      Hradec Králové 1. října 2020

Vážená studentko, vážený studente,

Fakulta informatiky a managementu UHK nabízí studentům bakalářských a magisterských oborů možnost vycestovat do zahraničí mimo rámec nabízených programů jako tzv. free mover. Jedná se o studijní a pracovní pobyty v akademickém roce 2020/2021 na jakékoliv zahraniční vysokoškolské instituci/firmě dle výběru uchazeče.

Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást jeho studia na FIM a na základě potvrzení přijímající organizace mohou být po návratu studentům uznány předměty, které na dané univerzitě absolvovali. V případě pracovní stáže je studentovi přiděleno za každý ukončený měsíc pobytu 5 ECTS kreditů.

Fakulta nabízí úspěšným žadatelům finanční podporu ve výši až 12 000 Kč/měsíc (minimální délka pobytu je 31 dnů). Po celou délku zahraničního stipendijního pobytu nesmí mít student přerušené nebo uzavřené studium na FIM.

Přihlášení na mobilitu je možné elektronicky na odkazu níže. Dále uchazeč odevzdá na děkanát FIM (p. Monice Hebkové):

  • podepsaný motivační dopis v českém a anglickém jazyce,
  • potvrzení o přijetí od zahraniční instituce.

Přihlášky přijímáme průběžně až do vyčerpání finančních prostředků projektu MŠMT.

Přeji Vám mnoho zdaru

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka pro rozvoj a zahraniční styky

Fotogalerie

Důležité před přihlášením

Prosíme, aby se do programu hlásili pouze vážní zájemci o mobilitu. Součástí přihlášení je také odevzdání dokumentů viz vyhlášení soutěže.