LŠ Chang Jung Christian University, Tchaj-wan

soutěž skončena

Základní informace

S Chang Jung Christian University, která se nachází ve městě Tainan na Tchaj-wanu, spolupracujeme již 17 let. Kromě klasických semestrálních pobytů nově nabízíme studentům FIM příležitost zúčastnit se v průběhu prázdnin měsíční letní školy.

Vyhlášení soutěže 2023

                                                                                                                                                                                                  V Hradci Králové 27. 3. 2023

Vážená studentko, vážený studente,

tímto vyhlašuji soutěž o 10 stipendijních míst na letní školu na Chang Jung Christian University pro studenty všech oborů FIM UHK v akademickém roce 2022/2023.

Smyslem této mobility je umožnit studentům poznat prostředí na partnerské univerzitě a posílit tak mimoevropskou spolupráci. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást jeho studia na FIM a na základě potvrzení přijímající organizace mohou být po návratu studentům uznány kredity za předměty, které na dané univerzitě absolvovali.

Termín letní školy: 29. 6. – 28. 7. 2023

Náplň letní školy:

      1) Information and Design STEAM Experience (3 kredity)

      2) Cross-Cultural Business Communication (3 kredity)

      3) Off-campus Visits

      4) Cultural Activities

Vybraným studentům bude poskytnuto stipendium ve výši 30 000,- Kč. Studenti budou mít na partnerské univerzitě ubytování a výuku zdarma, ale budou muset uhradit poplatek za doprovodný program ve výši 4 900 TWD (exkurze, kulturní program). Upozorňuji na skutečnost, že stipendium pokryje pouze částečně nutné náklady na pobyt a každý student musí počítat s finanční spoluúčastí.

Podmínky účasti:

  • Uchazeč musí být po celou dobu letní školy registrován jako řádný student prezenční nebo kombinované formy bakalářského/ magisterského stupně studia (nesmí mít uzavřené ani přerušené studium na FIM).
  • Uchazeč musí mít v době přihlášení platný cestovní pas a splňovat podmínky vstupu na Taiwan uvedené na stránkách MZV  https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/tchaj_wan/cestovani/covid_19.html
  • Studenti, kteří ukončí bakalářské studium státní závěrečnou zkouškou v květnu/červnu 2023 a budou pokračovat ve studiu na navazujícím magisterském oboru od září 2023, se nemohou letní školy zúčastnit, protože po dobu prázdnin nebudou studenty. Předčasný zápis do navazujícího mag. studia z důvodu účasti na letní škole není možný.
  • Do programu se nemohou hlásit studenti, kteří se letní školy na CJCU zúčastnili v minulých letech.

Přihlášení na mobilitu je možné elektronicky v IS/STAG – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – LŠ CJCU 2023 nejpozději do 10. 4. 2023 (včetně).

V případě, že zájem o stipendia Erasmus+ přesáhne nabízený počet pobytů, studenti budou vybráni na základě kvantitativních kritérií (kredity a prospěch – údaje v IS/STAG k 31. 8. 2022). Studenti 1. ročníků bakalářského studia budou mít nižší prioritu než studenti vyšších ročníků a jejich pořadí bude stanoveno na základě studijních výsledků v IS/STAG k 10. 4. 2023.

Vaše případné dotazy zodpoví paní Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) na děkanátu FIM.

Přeji Vám mnoho zdaru

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka pro rozvoj a zahraniční styky

Zprávy účastníků

Závěrečné zprávy studentů, kteří se zúčastnili letní školy na Chang Jung Christian University v letech 2019 – 2017:

Autor Zpráva Autor Zpráva Autor Zpráva
Filip Čapek stáhnout Nikola Březovská stáhnout Tomáš Archalous stáhnout
Beáta Davidová stáhnout Michal Černý stáhnout Jindřich Dědek stáhnout
Seakling Duong stáhnout David Glevický stáhnout Richard Feix stáhnout
Eliška Geislerová stáhnout Tereza Háčková stáhnout Eva Galochová stáhnout
Martin Gold stáhnout Jana Hamtilová stáhnout Petra Henclová stáhnout
David Grinberg stáhnout František Hašek stáhnout Renata Chaloupská stáhnout
Kristýna Hnízdilová stáhnout Daniel Hejduk stáhnout Milan Košťák stáhnout
Petr Hofman stáhnout Vladislava Herlíková stáhnout Lenka Kutíková stáhnout
Veronika Janečková stáhnout Šárka Horáková stáhnout Vladimír Maliniak stáhnout
Nikola Jirásková stáhnout Ondřej Hynek stáhnout Jakub Minařík stáhnout
František Jirout stáhnout Daniel Jablonský stáhnout Michaela Rýznarová stáhnout
Zuzana Kroulíková stáhnout Jaroslav Dlask stáhnout Lenka Tvrdíková stáhnout
Markéta Kučerová stáhnout Michaela Jirková stáhnout Tereza Urbanová stáhnout
Jaroslav Langer stáhnout Kateřina Košátková stáhnout Filip Ustohal stáhnout
Ondřej Líbal stáhnout František Linder stáhnout Nikola Vanclová stáhnout
Nikola Mäsiarová stáhnout Jan Meliš stáhnout Radek Vašátko stáhnout
Karolína Nohejlová stáhnout Kateřina Nykodýmová stáhnout Lucie Vrzáčková stáhnout
Tereza Vaníčková stáhnout Tomáš Pěnička stáhnout Petr Weissar stáhnout
Danila Víchová stáhnout Dominika Rejzková stáhnout
Kryštof Viktora stáhnout Daniel Teplý stáhnout

PŘIHLÁSIT SE

Nově se zájemci přihlašují na studijní pobyt v portálu IS/STAG – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – LŠ CJCU 2023Zde si student může zkontrolovat, do jakých programů přihlášky podal.