LŠ Evropa 2022

soutěž skončena

Vyhlášení soutěže 2022

                                                                                                                                                                                  V Hradci Králové 28. 4. 2022

Vážená studentko, vážený studente,

tímto vyhlašuji soutěž o 12 stipendijních míst na letní školy organizované našimi partnerskými univerzitami pro studenty FIM UHK v akademickém roce 2021/2022.

3E+ Summer School 2022, Polsko

Pořadatel: Wroclaw University of Science and Technology

Termín: 11. – 29. 7. 2022

Program:

·         výběr ze tří kurzů po 4 ECTS kreditech, student si vybere jeden (Computer-assisted Scientific Experiments, Designing Secured and Reliable Computer Networks, Introduction to Data Science with Python)

·         doprovodné aktivity, výlety

Poplatek: 890 EUR (zahrnuje ubytování na kolejích)

Počet stipendijních míst: 4

WFI Summer School 2022, Německo

Pořadatel: Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt

Termín: 18. 7. – 29. 7. 2022

Program:

·         výběr ze sedmi kurzů, každý ohodnocen 2,5 ECTS kredity, student může vybrat
max. čtyři (Government Policies for Business, Sustainable Supply Chain Management, Logistics & Operations Strategy, Digital Business Models and Innovation, Consumer Psychology for a Better World, Corporate Tax Avoidance, Entrepreneurship, Innovation and Regional Economics)

·         návštěvy podniků, kulturní program

Poplatek: 600 EUR (ubytování není v ceně)

Počet stipendijních míst: 4

Delightful Istanbul Summer School 2022, Turecko

Pořadatel: Istanbul Aydin University

Termín: 24. 7. – 6. 8. 2022

Program:

·         výběr z pěti kurzů, každý ohodnocen 3 ECTS kredity, student může vybrat pouze jeden (Digital Marketing, Brand Management, Exploration of Turkish Art via Museums, Current Issues in International Politics, Multi-Criteria Decision Making)

·         kulturní program, výlety

Poplatek: 750 USD (ubytování zahrnuto)

Počet stipendijních míst: 4

 

Smyslem této mobility je umožnit studentům poznat prostředí na partnerské univerzitě a posílit tak evropskou spolupráci. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást jeho studia na FIM a na základě potvrzení přijímající organizace jsou po návratu studentům uznány kredity za předměty, které na dané univerzitě absolvovali.

Vybraným studentům bude poskytnuto stipendium ve výši 25 000,- Kč. Z něj si studenti sami uhradí poplatek za letní školu a další náklady spojené s cestou.

 Podmínky účasti:

  • Uchazeč musí být po celou dobu letní školy registrován jako řádný student prezenční nebo kombinované formy bakalářského/ magisterského/ doktorského stupně studia (nesmí mít uzavřené ani přerušené studium na FIM).
  • Studenti, kteří ukončí bakalářské studium státní závěrečnou zkouškou v květnu/červnu 2022 a budou pokračovat ve studiu na navazujícím magisterském oboru od září 2022, se nemohou letní školy zúčastnit, protože po dobu prázdnin nebudou studenty. Předčasný zápis do navazujícího mag. studia z důvodu účasti na letní škole není možný. 

 Přihláška: 

  • Přihlášení na mobilitu je možné elektronicky v IS/STAG – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – Letní škola 2022 nejpozději do 12. 5. 2022 (včetně).
  • Dále uchazeč do stejného termínu nahraje do přihlášky v IS/STAG podepsaný motivační dopis na 1 stranu A4. V něm student uvede jednu až tři letní školy (pořadí dle preferencí), na které se hlásí, a zdůvodní, jakým způsobem zahraniční pobyt přispěje k jeho profesnímu růstu.

Vyhodnocení přihlášek provede komise jmenovaná děkanem fakulty, která zohlední následující kritéria:

  • Dosavadní studijní výsledky.
  • Kvalitu předloženého motivačního dopisu.

Vaše případné dotazy zodpoví paní Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.czna děkanátu FIM.

Přeji Vám mnoho zdaru

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka pro rozvoj a zahraniční styky

PŘIHLÁSIT SE

Nově se zájemci přihlašují na studijní pobyt v portálu IS/STAG – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – Letní škola 2022

Součástí přihlášení je také nahrání motivačního dopisu (1 strana A4) do přihlášky v IS/STAG – viz vyhlášení soutěže.