Malajsie - doktorandi

soutěž skončena

Základní informace

Od roku 2015 jsou v rámci programu Erasmus+ nově podporovány výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol se zeměmi mimo Evropu. Fakulta informatiky a managementu v roce 2018 poprvé uspěla v žádosti o financování mobilit s partnerskými zeměmi. Díky schválenému projektu mezinárodní kreditové mobility budeme moci v tomto roce vyslat studenty do Malajsie s vyšší finanční podporou než u běžných mimoevropských mobilit.  

Podmínky výjezdu

Student musí být zapsán do doktorského studijního programu na vysílající vysoké škole. Může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu. Po celé období studijního pobytu v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu na vysílající instituci, nemůže tedy přerušit ani ukončit studium před ukončením studijního pobytu v zahraničí.

Projekt mezinárodní kreditové mobility patří pod program Erasmus+, v rámci kterého může student strávit v zahraničí maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský) . Předchozí pobyty (Erasmus studijní pobyt či Erasmus praktická stáž) se do této doby započítávají.

Vyhlášení soutěže 2023-24

                                                                                                                                                                                     Hradec Králové 20. února 2023

Vážená studentko, vážený studente,

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové vyhlašuje soutěž o stipendium na studijní pobyt v rámci programu Mezinárodní kreditová mobilita (MKM – tzv. mimoevropský Erasmus).

S potěšením Vám oznamuji, že díky schválenému projektu MKM nabízíme 2 stipendia na studijní pobyt v akademickém roce 2023/2024 viz tabulka níže: 

MALAJSIE

partnerská univerzita počet míst stupeň studia obor délka pobytu (měs.) výše grantu- pobytové náklady (eur/měs.) výše grantu- cestovní náklady (eur)

 

University of Technology, Johor Bahru/Kuala Lumpur 2 doktorský ai/izm 3 700 1500

Smyslem těchto pobytů je umožnit studentům poznat prostředí na partnerských univerzitách a rozvinout naši vzájemnou spolupráci. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást jeho studia na FIM a na základě potvrzení přijímající organizace mohou být po návratu studentům uznány ty předměty, které na dané univerzitě absolvovali.

Uchazeč musí být registrován po celou dobu pobytu v zahraničí jako řádný student prezenčního nebo kombinovaného studia. Po celou délku zahraničního studijního pobytu nesmí mít student uzavřené/přerušené studium na FIM.

Projekt Mezinárodní kreditové mobility patří pod program Erasmus+, v rámci kterého může student strávit v zahraničí maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Předchozí pobyty (Erasmus studijní pobyt či Erasmus praktická stáž) se do této doby započítávají.

Přihláška: 

  • Přihlášení na mobilitu je možné v IS/STAG – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – Asie MKM Malajsie AR 2023/24 nejpozději do 31. 3. 2023 (včetně).
  • Dále uchazeč do stejného termínu nahraje do přihlášky v IS/STAG podepsaný motivační dopis v české a anglické verzi vždy na 1 stranu A4 (mimo jiné bude obsahovat zdůvodnění, jakým způsobem stáž přispěje k profesnímu růstu studenta).

Vyhodnocení přihlášek provede komise jmenovaná děkanem fakulty, která zohlední následující kritéria:

  • Dosavadní studijní výsledky.
  • Kvalitu předloženého motivačního dopisu.

Vaše případné dotazy ohledně zahraničních stáží zodpoví paní Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) na děkanátu FIM. Pro více informací o možnostech zapojení do výzkumných týmů na UTM, náplni studijního pobytu a požadavcích pro uznání dosažených výsledků během pobytu v zahraničí prosím kontaktujte paní proděkanku Mohelskou (hana.mohelska@uhk.cz), příp. pana prorektora Krejcara (ondrej.krejcar@uhk.cz).

S přáním mnoha úspěchů

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

proděkanka FIM

Fotogalerie

PŘIHLÁSIT SE

Nově se zájemci přihlašují na studijní pobyt v portálu IS/STAG – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – Asie MKM Malajsie AR 2023/24Zde si student může zkontrolovat, do jakých programů přihlášky podal.

Součástí přihlášení je také nahrání motivačního dopisu v české a anglické verzi vždy na 1 stranu A4 do přihlášky v IS/STAG – viz vyhlášení soutěže.

Vzhledem k epidemiologické situaci nemůžeme garantovat, že bude možné výjezd uskutečnit. Realizace studijního pobytu závisí na opatřeních, která budou v dané době v ČR a ve světě platná (otevření hranic, možnost cestování do dané země; také záleží na přijímající univerzitě, zda bude přijímat zahraniční studenty).