Evropa - pracovní stáže AR 2022-23

soutěž probíhá do

Základní informace

Program Erasmus+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a je určen především pro studenty. Kromě studijních pobytů nabízíme také možnost pracovní stáže v zahraničí.

Studenti si nejen zlepší jazykové schopnosti, poznají odlišnou kulturu, ale také zvýší své šance na trhu práce. 

V kterých zemích je možné absolvovat pracovní stáž?

  • členské státy EU – Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Chorvatsko
  • země EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
  • Turecko, Severní Makedonie, Srbsko

Podmínky práce v zahraničí

Informace o podmínkách práce v zahraničí naleznete na stránkách integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí pod odkazem EURES – život a práce v EU/EHP https://www.mpsv.cz/web/cz/zivot-a-prace-v-zahranici

Základním úkolem sítě EURES je poskytovat služby všem občanům, kteří mají zájem využívat svého práva volného pohybu osob. Jedná se o síť úřadů práce, jejíž základním posláním je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil.

Službu EURES (EURopean Employment Services – Evropské služby zaměstnanosti) nabízí veřejné služby zaměstnanosti všech 27 členských států EU, dále Norska, Islandu a Lichtenštejnska, které jsou součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Podmínky účasti v programu, finance

Student, který vyjíždí na pracovní stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole v prezenční, kombinované nebo distanční formě studia.

Student může studovat jakýkoliv ročník studia – mohou vycestovat i studenti 1. ročníků.

Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.

Minimální délka pracovní stáže jsou 2 měsíce.

Student může absolvovat Erasmus+ studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský).

Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci. Pracovní stáž se nesmí uskutečnit v institucích EU a organizacích spravujících programy EU.

Jedná se o práci na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu.

Student obdrží stipendium od vysílající vysokoškolské instituce formou paušální částky na měsíc (i v případě, že se jedná o placenou stáž).

Výše stipendií do jednotlivých zemí v akademickém roce 2022/2023:

Přijímající země Částka v EUR na měsíc Navýšení od fakulty Stipendium celkem v EUR na měsíc
Skupina 1

Země programu s vyššími životními náklady

Dánsko, Irsko, Island, Finsko, Švédsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Belgie, Německo, Rakousko, Řecko, Kypr, Francie, Španělsko, Itálie, Malta, Nizozemsko, Portugalsko 750 150 900
Skupina 2

Země programu s nižšími životními náklady

Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko, Slovensko, Turecko, Severní Makedonie, Srbsko 630 150 780

Po úspěšném absolvování praktické stáže bude studentům uznán předmět Zahraniční stáž s výší kreditů dle počtu strávených měsíců v zahraničí. Za každý ukončený měsíc je studentovi přiděleno 5 ECTS kreditů.

Předmět Zahraniční stáž je uveden v dodatku k diplomu.

Přihlášení a výběr studentů AR 2022-23

Sami nebo ve spolupráci se zahraničním oddělením FIM si vyhledáváte pracovní stáž, která je spojená s vaším oborem studia.

Kontaktujte vybranou instituci/firmu (jakoukoliv dle vašeho výběru se sídlem v zemi zapojené do programu Erasmus) a informujte ji o vašem zájmu pracovní stáže v rámci programu Erasmus nejlépe emailem, ve kterém vysvětlíte svou individuální motivaci k práci s přibližným pracovním plánem vaší stáže a přiloženým životopisem.

K výběru zaměstnavatele můžete využít nabídky zveřejněné na tomto webu, případně využít kontakty v databázi zpráv studentů

Jakmile vám instituce/firma pošle souhlas s přijetím, bude potřeba připravit dokument Learning Agreement for Traineeship (pracovní plán). S vyplněním vám můžeme pomoci, kontaktujte nás na monika.hebkova@uhk.cz.

Přihlášení na mobilitu je možné v IS/STAG – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – Erasmus+ pracovní stáže AR 2022/23. Dále uchazeč nahraje do přihlášky v IS/STAG potvrzený (podepsaný a orazítkovaný) pracovní plán a motivační dopis v české i anglické verzi vždy na 1 stranu A4 .

Přihlášky na pracovní stáže v akademickém roce 2022/23 přijímáme a vyhodnocujeme průběžně až x do 30. 6. 2023 nebo do vyčerpání finančních prostředků. Na tyto přihlášky se vztahují nová pravidla uznávání stáže (1 měsíc stáže=5 ECTS kreditů). 

Všechny podané přihlášky (pracovní plány a motivační dopisy) studentů, kteří jsou přihlášeni v IS/STAG, budou předloženy proděkance pro rozvoj a zahraniční styky doc. RNDr. Petře Poulové, Ph.D, která svým podpisem pracovních plánů schválí jejich spojitost se studijním oborem.

smartphone-1446555

Nabídka pracovních míst

Studenti si mohou sami vybrat jakoukoliv hostitelskou organizaci v zemích uvedených výše, fakulta pouze nabízí kontakty a pomoc při hledání vhodné pozice.

Stát/město Název společnosti/ agentury Obor stáže/ název pozice Aktuálnost/ platnost nabídky
Irsko Abbey Group různé pozice, Accounts Credit Control, Accounts Payable, Conference Events Delagate, English BD vloženo 18.4.2023
Německo Adidas různé pozice, Tech Consultancy vloženo 24.2.2023
Německo Ascari Marketing, HR, Project Management – inzerát vloženo 1.12.2022
39 zemí Regionální rozvojová agentura jižních Čech Erasmus pro mladé podnikatele vloženo dne 16.11.2021
Slovinsko University of Maribor International Relations Office vloženo dne 21.10.2021
Španělsko Hispánsko-česká obchodní komora administrativa vloženo dne 21.10.2021
Rakousko České centrum Vídeň administrativa, PR, překlady, design, grafika vloženo dne 13.5.2020
různé země European Journalism Centre Journalism, technology, design vloženo dne 21.2.2020
Španělsko Hispánsko-česká obchodní komora administrativa vloženo dne 4.10.2019
Belgie České centrum Brusel Kulturní diplomacie vloženo dne 25.6.2019
Norsko University of Stavanger International Admission Office vloženo dne 21.6.2019
Španělsko Instituto Hispánico de Murcia administrativa, marketing, překlady, správa internetových stránek vloženo dne 4.4.2019
UK ESPA Game Development Internship vloženo dne 26.2.2019
UK ESPA Accounting Assistant Internship vloženo dne 26.2.2019
UK ESPA International Relations & Legal Internship vloženo dne 26.2.2019
Slovakia Placement Slovakia různé pozice vloženo dne 11.1.2019
Belgie Vives University College International Office Intern vloženo dne 31.10.2018
Španělsko 1 Global Translators marketing, administration, HR, translation vloženo dne 25.9.2018
Belgie Vives University College IT Intern vloženo dne 5.9.2018
Velká Británie Global Voices Ltd. Web Development Internship vloženo dne 25.7.2018
Velká Británie Global Voices Ltd. HR Internship vloženo dne 25.7.2018
Velká Británie Global Voices Ltd. Business Development Office vloženo dne 25.7.2018
Polsko Craftoon marketing, sales, computer graphics vloženo dne 25.7.2018
Belgie VIVES University College International Office Assistant vloženo dne 17.5.2018
Slovinsko University of Maribor International Office Assistant vloženo dne 14.5.2018
Španělsko University CEU Cardenal Herrera International Office Assistant vloženo dne 18.4.2018
Španělsko Alegria Hotels různé hotelové pozice vloženo dne 16.3.2018
Portugalsko Placement in Portugal různé pozice vloženo dne 15.12.2017
Velká Británie Newcastle University International Student Assistant /International Student Mobility Assistant vloženo dne 20.11.2017
Belgie/Francie/Německo/Rakousko/

Itálie/Bulharsko/Polsko/V.Británie

Česká centra administrativa, překlady, grafika vloženo dne 18.10.2017
Norsko University of Agder International Education Office trainee vloženo dne 15.10.2017
Maďarsko Budapest Metropolitan University Erasmus Assistant vloženo dne 9.10.2017
Sardínie, Itálie University of Sassari různé pozice v administrativě, cestovním ruchu, IT vloženo dne 9.10.2017
Španělsko Universidad Politécnica de Madrid International Relations Office vloženo dne 25.9.2017
Belgie coLanguage Web Developer vloženo dne 25.9.2017
Maďarsko Corvin Center Suites Apartment-hotel Internship vloženo dne 21.9.2017
Finsko WFL Publisher Ltd. Web Developer vloženo dne 21.9.2017
Spain University of Santiago de Compostela Erasmus Placement Assistant (International Office) vloženo dne 21.9.2017
Itálie International Telematic University  IT Department internship vloženo dne 21.9.2017
Německo Gamebook Technology Business Development and Sales, Web Developer vloženo dne 21.9.2017
Velká Británie Saint James Backpackers London Receptionist vloženo dne 21.9.2017
Španělsko Europroyectos European mobility projects coordinator vloženo dne 14.9.2017
Španělsko ESN Bilbao Erasmus student network office assistant vloženo dne 16.7.2017
Švédsko Linnaeus University administrative and international office internship vloženo dne 16.7.2017
Velká Británie Parker Lee Events Marketing Intern, Brighton vloženo dne 16.7.2017
Portugalsko ESN Aveiro Marketing and Communication internship vloženo dne 16.7.2017
Portugalsko ESN Aveiro Administrative internship vloženo dne 16.7.2017
Irsko VivaDublin Customer Service and Marketing Representative vloženo dne 26.6.2017
Malta EC English Admissions and Reservations Internship vloženo dne 26.6.2017
Irsko An Óige (Irish Youth Hostel Association) administration internship vloženo dne 15.6.2017

 

Další užitečné odkazy:

Co zařídit před odjezdem

Pracovní plán (Learning Agreement for Traineeship)

  • Studenti předkládají s přihláškou do programu.
  • Musí být podepsaný studentem, přijímajícím podnikem a vysílající institucí.

Cestovní pojištění na celou dobu pobytu v zahraničí

Jazykový test v Online Linguistic Support (OLS)

  • Hodnocení povinné pro všechny studenty, výsledek je zanesen do Learning Agreement. Možnost online jazykového kurzu zdarma.

Uzavření účastnické smlouvy

  • mezi studentem a vysílající institucí, na základě které student obdrží stipendium.

Co odevzdat po návratu

Potvrzení o délce praxe v zahraničí (Confirmation of Erasmus Placement Period)

  • V tomto dokumentu musí být popsány výsledky pracovní stáže. 
  • Data uvedená v tomto formuláři musí souhlasit s daty v účastnické smlouvě.

 Závěrečné zprávy z pracovní stáže

PŘIHLÁSIT SE

Nově se zájemci přihlašují na stáže v portálu IS/STAG – Moje studium – ECTS výjezdy – Nabídka výjezdů – Erasmus+ pracovní stáže v AR 2022/23Uchazeč nahraje do přihlášky v IS/STAG potvrzený (podepsaný a orazítkovaný) pracovní plán a motivační dopisy – viz vyhlášení soutěže.