Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


informace_pro_diplomanty

Informace pro diplomanty

Úvodem

Byl bych rád, aby se tato stránka stala zdrojem užitečných informací všem autorům diplomových a bakalářských prací, které vedu, a případně i dalším. Proto ocením každou zpětnou vazbu od vás, studentů - neváhejte mne informovat, pokud zde najdete nějakou chybu nebo pokud zde nenajdete užitečnou informaci, kterou by ocenili i vaši současní či pozdější kolegové.

Důležité dokumenty

 • Metodické pokyny pro vypracování bakalářských a diplomových prací
 • Přihláška/zadání k bakalářské/diplomové práci
 • Harmonogram akademického roku (termíny přihlášky, upřesnění zadání, odevzdání předběžné ucelené verze vedoucímu, finální termín odevzdání)
 • Řád pro nakládání se školními a některými jinými autorskými díly na UHK

Zdroje

Pro vyhledání vhodné literatury můžete použít

Sazba práce

 • využívejte možností automatické sazby v moderních textových editorech či sázecích systémech - Word 2007 (v omezené míře i starší), OpenOffice Writer i LaTeX dokážou automaticky číslovat kapitoly, obrázky, tabulky i citované zdroje (a to vše včetně možnosti vytvoření obsahu, seznamů obrázků, tabulek a zdrojů)
  • pokud potřebujete importovat citace v BibTex formátu do Wordu 2007, bude se hodit jednoduchý plugin (existují i pokročilejší nástroje pro správu zdrojů)
 • snímek obrazovky lze ve Windows získat do schránky pomocí klávesy PrintScreen (PrtSc), snímek vybraného okna pomocí Alt-PrintScreen (výhoda je, že nemusíte vyřezávat okno ze snímku celé obrazovky, pokud vám jde pouze o okno)
 • pokud konzultujete stav textu práce v elektronické podobě, posílejte mi „zdrojový soubor“ (doc, docx, odt atp., ne PDF) - v případě Wordu obvykle využívám pro komentování textu „Sledování změn“ (Track Changes), není špatné, pokud se s tímto nástrojem seznámíte předem.
 • Obrázky vkládejte vždy v nejvyšší možné kvalitě. Diagramy (tříd, use-case, atd.) vkládejte vždy vektorově (např. EMF ve Windows)! Bitmapové obrázky (snímky obrazovky, převzaté obrázky) např. v PNG (či jiném bezztrátovém formátu), JPEG je přípustný pouze pro fotografie! Pokud jsou převzaté obrázky v nedostatečném rozlišení pro tisk (což jsou skoro vždy, většinou jsou určeny na obrazovku, která má mnohem menší DPI), tak je překreslete do vektorů třeba ve Visiu. Stránku s obrázky si zkuste vytisknout na papír co nejdříve (ne až ve finální verzi práce), ať vidíte, jak to na papíře vypadá a můžete to včas napravit.

LaTeX

Užitečné odkazy pro TeXare:

Časté chyby

(seznam je průběžně doplňován)

Stanovení kritérií

Pokud je součástí práce nějaký výběr (např. jakou knihovnu použiju pro to a to), je potřeba si předem stanovit kritéria hodnocení a ta dodržet. Např. MS Office oproti OpenOffice.org mohou být pro někoho lepší díky tomu, že mají „pana sponku“, ale budoucí inženýr zřejmě ocení jiné vlasnosti. Také příklad volné citace od státnic, jak to nemá vypadat: komise: „a proč jste si tedy nakonec z těch tří produktů vybral právě XY“, student: „protože se mi líbil“. Na druhou stranu není nutné vybírat „všechno“. Klidně připusťte, že program budete vyvíjet v Javě, protože ji nejlépe ovládáte a je pro danou věc rel. vhodná (tj. není vyloženě nevhodná).

Nejčastější pravopisné a jiné chyby

 • přebývající a chybějící čárky ve větách
 • standardní vs. standartní
 • potenciální vs. potencionální (i když se vyskytují názory, že tento tvar také existuje)
 • vyplývá vs. vyplívá

Citace/zdroje

 • dbejte, aby citace byly dle normy
 • wikipedia není povážována za zcela korektní zdroj, pro Vaši orientaci v problému může být výborná, ale následně byste měli použít serióznější zdroj (který se tak často nemění a má známého autora), v zásadě je chybou mít v práci citace z wikipedie

Odevzdávání elektronické verze

 • elektronická verze práce se odevzdává do systému eVSKP
 • eVSKP umí dobře zpracovat (automatický převod na PDF/A) dokumenty z Wordu, ovšem horší to je z jiných sázecích systémů (OpenOffice, TeX) - po uploadu PDF výstupu z těchto programů můžou být poškozené fonty
  • pokud máte problémy s nahráním práce ve formátu PDF, doporučuji následující postup:
   1. pokuste se vyrobit PDF/A, např. nastavením exportního filtru v daném programu nebo zpracováním pomocí Adobe Acrobat Pro
   2. pokud neuspějete, požádejte o asistenci Centrum služeb či UIS
   3. pokud přesto neuspějete, nahrajte do systému PDF (to se částečně poškodí) a jako přílohu přidejte ZIP archiv s originálním formátem (např. ODT) a se správnou a čitelnou verzí PDF/A (systém se nebude snažit PDF zabalené v ZIPu zpracovávat)

Nekvalitní obrázky

 • vložit do textu práce např. diagram tříd jako JPEG v rozlišení vhodném pro obrazovku je nepřijatelné, na papíře bude vypadat hrozně, použijte vektory (viz výše)

Přílohy

 • Nezapomeňte, že k práci je třeba ve většině případů přiložit CD/DVD s elektronickou verzí práce a s průvodními materiály, jakou jsou např. zdrojové kódy vytvořené aplikace. Je záhodno tyto materiály doprovodit textem („README“), ve kterém popíšete, jak ze zdrojových kódů aplikaci zprovoznit (např. jak se má jmenovat cílová databáze, jaké skripty je třeba před prvním spuštěním provést, jaké verze běhového prostředí se vyžaduje atp.).
 • Na konci tištěné práce by měla být stránka se stručným souhrnem, co je obsahem CD/DVD (např. seznam adresářů a popis, co obsahují)
 • Časté chyby jsou chybějící: stránka s obsahem CD/DVD, chybějící elektronická příloha na CD/DVD (i když je v systému eVŠKP), chybějící elektronická příloha v systému eVŠKP (i když je na CD/DVD).
informace_pro_diplomanty.txt · Poslední úprava: 2018/05/23 21:54 autor: pavkriz