Acidobazické titrace - úvodní strana úvod | učebnice | fotolaboratoř | titrační křivky | cvičebnice | odkazy 
 
Vítejte na stránkách "Acidobazické titrace".
 • Co jsou acidobazické titrace se dozvíte, když prolistujete přiloženou učebnici.
 • To, jak se titrace provádějí v praxi v laboratoři, si můžete prohlédnout ve fotolaboratoři.
 • A tady si můžete navrhnout titrační křivky.
 • To, co se zde naučíte, si můžete procvičit tady.
 • Chcete vědět víc? Nezbývá než kliknout sem a prohlédnout si další stránky o acidobazických titracích.  Vytvořeno v rámci diplomové práce "Autorské systémy pro multimediální prezentaci učiva chemie"
  na Univerzitě Hradec Králové, Pedagogické fakultě, katedře chemie.

  autor: Veronika Blatská
  vedoucí práce: Doc. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
  programování: Jiří Balák