Odkazy úvod | učebnice | fotolaboratoř | titrační křivky | cvičebnice | odkazy 
 


Na této stránce najdete odkazy, které se také zabývají acidobazickými titracemi..


Návody na provedení pokusů

 • http://web.redbox.cz/Reichmann/chemie/page10.html
 • http://web.redbox.cz/Reichmann/chemie/page11.html

  Chemie pro gymnázia

 • http://mujweb.cz/Veda/gy-chemie/

  Základy chemie

 • http://www.hyperlink.cz/xantina/

  Laboratorní pomůcky

 • http://www.dynex.cz/
 • http://www.eastport.cz/
 • http://www.fisherww.cz/mereni.htm
 • http://www.labina.cz/
 • http://www.merck.cz/
 • http://vitrum.cz/snail/
 • http://web.telecom.cz/teqa/


  Na těchto stránkách si můžete chemii procvičit ve francouzštině a angličtině:

  Francouzské stránky

 • http://www.univ-lemans.fr/enseignements/chimie/01/theme0.html

  Acidobazické indikátory

 • http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/depar/chimie/indicate.htm

  Konjugované páry kyselin a zásad

 • http://www.alyon.org/InfosTechniques/chimie/couple_acide_base.html

  Kvantitativní chemie

 • http://perso.wanadoo.fr/stephane.jean/

  Odměrné nádoby (v odkazu verrerie)

 • http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/nte/Analytique/

  Anglické stránky

  Výuka teorie kyselin a zásad

 • http://www.science.ubc.ca/~chem/tutorials/pH/launch.html
 • http://jeffline.tju.edu/CWIS/DEPT/biochemistry/pH_tutorial/phmenu.html
 • http://www.miamisci.org/ph/