Titrační křivky úvod | učebnice | fotolaboratoř | titrační křivky | cvičebnice | odkazy 
acidimetrie | alkalimetrie 

Vyberte si jednu z metod neutralizační odměrné analýzy:   acidimetrie | alkalimetrie

1) ACIDIMETRIE

 • Zvolte si zkoumaný roztok o objemu 10 ml a jeho koncentraci:

  NaOH NH4OH
     
  0,1 mol.dm-3 0,5 mol.dm-3 1 mol.dm-3

 • Zvolte si koncentraci titračního činidla - roztok HCl:

  0,1 mol.dm-3 0,5 mol.dm-3 1 mol.dm-3 • 2) ALKALIMETRIE

 • Zvolte si zkoumaný roztok o objemu 10 ml a jeho koncentraci:

  HCl CH3COOH
     
  0,1 mol.dm-3 0,5 mol.dm-3 1 mol.dm-3

 • Zvolte si koncentraci titračního činidla - roztok NaOH:

  0,1 mol.dm-3 0,5 mol.dm-3 1 mol.dm-3


 • na začátek