Grafická podpora kurzu ZMAT1

 

Relace
Zobrazení
Funkce
Polynomy
Transcendentní funkce
Signum
Derivace

Tyto stránky byly vytvořeny jako podpora pro pochopení klíčových pojmů kurzů ZMAT1. Pro tento účel byla zvolena  dynamická grafika, která umožňuje nejen vidět grafickou interpretaci matematických pojmů, ale i zrekonstruovat jednotlivé kroky konstrukce obrázku a možnost interaktivního pohybu některých objektů a zkoumání toho, jaký vliv mají na výsledek.

Stránky jsou rozděleny na několik částí. V horní části je název kurzu a navigace vpřed, vzad a na domovskou stránku. Na levé straně jsou umístěna tlačítka pro rychlý přechod mezi jednotlivými listy. Střední část je rozdělena na čtyři části, které budeme označovat podle jejich pozice symbolem [řádek, sloupec]

V oblasti [1,1] jsou volně přepsané definice základních pojmů a jejich vlastnosti.

V oblasti [1,2] jsou umístěny applety demonstrující pojmy nebo jejich vlastnosti

V oblasti [2,1] jsou umístěny testovací otázky, na které byste měli znát odpovědi po přečtení předchozích textů

V oblasti [2,2] jsou umístěny otázky k přemýšlení. Odpovědi na ně najdete v doporučené literatuře nebo v jiných zdrojích.

Java applety jsou vytvořené programem GeoGebra

 

 

Jiří Haviger, 10.7.2007, Applety vytvořeny programem GeoGebra