Grafická podpora kurzu ZMAT1

Zpět Domů Další

Relace
Zobrazení
Funkce
Polynomy
Transcendentní funkce
Signum
Derivace

Polynomy, funkce lomené

na této stránce se předpokládá znalost metody nulových bodů pro řešení nerovnic.
Pokud vám není jasné, jak vzniknou tabulky u jednotlivých příkladů, hledejte informace ve skriptech
Úvod do matematiky, Gavalcová,Haviger,Pražák,Vaněk

Polynomy

Tato stránka obsahuje několik příkladů toho, jak při použití metody nulových bodů  lze odhadnout průběh funkce. Pro polynomy nulový bod znamená místo, kde funkce protíná osu x nebo se jí dotýká. Vždy závisí pouze na stupni výrazu, ve kterém se příslušný nulový od vyskytuje. Například pro (x-1),x^5 nebo (x+2)^3, které mají liché mocniny,  bude funkce osu x protínat. Naopak pro (x+2)^4 nebo  x^2 se funkce  , pravé funkce lomené, tedy zlomek s polynomem v čitateli i jmenovateli.

 

PŘÍKLAD: načrtněte graf funkce y=x^3-x!

ŘEŠENÍ: rozložíme výraz na pravé straně do tvaru y=x(x+1)(x-1) a sestavíme tabulku

TABULKA:

 

-∞, -1

-1,0

0,1

1,∞

x

-

-

+

+

x+1

-

+

+

+

x-1

-

-

-

+

x^3-x

-

+

-

+

Porovnejte poslední řádek tabulky s grafem a zkoumejte, kdy je graf nad osou x a kdy pod osou x

GRAF:
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

PŘÍKLAD:  načrtněte graf funkce y=x^2-x^3!

ŘEŠENÍ: rozložíme výraz na pravé straně do tvaru y=x^2(1-x) a sestavíme tabulku

 

-∞, 0

0,1

1,∞

x^2

+

+

+

1-x

+

+

-

x^2-x^3

+

+

-

Porovnejte poslední řádek tabulky s grafem a zkoumejte, kdy je graf nad osou x a kdy pod osou x
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

PŘÍKLAD:  načrtněte graf funkce
y=x^4-2x^3+x^2!

ŘEŠENÍ: rozložíme výraz na pravé straně do tvaru y=x^2(x-1)^2 a sestavíme tabulku

 

-∞, 0

0,1

1,∞

x^2

+

+

+

(x-1)^2

+

+

+

x^4-2x^3+x^2

+

+

+

Porovnejte poslední řádek tabulky s grafem a zkoumejte okolí bodů 0 a 1
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

PŘÍKLAD:  načrtněte graf funkce y=x^4-x^3!

ŘEŠENÍ: rozložíme výraz na pravé straně do tvaru y=x^3(x-1) a sestavíme tabulku

 

-∞, 0

0,1

1,∞

x^3

-

+

+

(x-1)

-

-

+

x^4-x^3

+

-

+

Porovnejte poslední řádek tabulky s grafem a zkoumejte okolí bodů 0 a 1. V okolí bodu 0 si funkce "dosedne" a poté překročí osu x, v bodě 1 ne. To je způsobeno rozdílem mocnin u obou výrazů. Pokud má výraz mocninu 3, 5, 7 nebo vyšší lichou, pak se v nulovém bodě tohoto výrazu funkce chová podobně jako v bodě 0. Pouze pro první mocninu je průběh podobný jako v bodě 1.


Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

PŘÍKLAD:  načrtněte graf funkce y=x^4-x^2!

ŘEŠENÍ: rozložíme výraz na pravé straně do tvaru y=x^2(x-1)(x+1) a sestavíme tabulku

 

-∞, -1

-1,0

0,1

1,∞

x^2

+

+

+

+

(x-1) - - - +

(x+1)

-

+

+

+

x^4-x^3

+

-

-

+

Porovnejte poslední řádek tabulky s grafem a zaměřte se na okolí bodu 0
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

 

Výrazy lomené

Výrazy lomené rozšiřují oblast uplatnění metody nulových bodů. Je potřeba si uvědomit, že nulové body výrazů ve jmenovateli nepatří do definičního oboru funkce. Jako v případě polynomů si všímejte lichých a sudých mocnin výrazů ve jmenovateli.

POZNÁMKA v některých případech jsou při zobrazení grafu funkce vynásobeny kladnou konstantou (např. jednou desetinou), která nemá vliv na to, zda je funkce nad nebo pod osou, ale umožní její lepší grafické znázornění

PŘÍKLAD: načrtněte graf funkce
f(x): y=1/(x^3-x) !

ŘEŠENÍ: rozložíme výraz ve jmenovateli do tvaru y=x^2(x-1) a sestavíme tabulku

 

-∞, 0

0,1

1,∞

x^2

-

+

+

x-1

-

-

+

1/(x^3-x^2)

-

-

+

V grafu vidíte tuto funkci 0.1 f(x). Porovnejte poslední řádek tabulky s grafem a zkoumejte, kdy je graf nad osou x a kdy pod osou x
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

PŘÍKLAD: načrtněte graf funkce y=x^2/(x^2-1)!

ŘEŠENÍ: rozložíme výraz na pravé straně do tvaru y=x^2/((x+1)(x-1)) a sestavíme tabulku

 

-∞, -1

-1,0

0,1

1,∞

x^2

+

+

+

+

x+1

-

+

+

+

x-1

-

-

-

+

x^2/(x^2-1)

+

-

-

+

Porovnejte poslední řádek tabulky s grafem a zkoumejte, kdy je graf nad osou x a kdy pod osou x
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

DŮLEŽITÝ PŘÍKLAD: načrtněte graf funkce y=(x^2-1)/(x^2-3x+2)!

ŘEŠENÍ: rozložíme výraz na pravé straně do tvaru y=(x-1)(x+1)/((x-2)(x-1)) a za podmínky x různé od jedné zkrátíme y=(x+1)/(x-2). Sestavíme tabulku

 

-∞, -1

-1,2

2,∞

x+1

-

+

+

x-2

-

-

+

(x+1)/(x-2)

+

-

+

Při kreslení grafu nesmíme zapomenout na podmínku, za které jsme výraz krátili. Zkoumejte okolí bodu 1
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

DŮLEŽITÝ PŘÍKLAD: načrtněte graf funkce
y=(x-x^2)/(x^2+4)!

ŘEŠENÍ: rozložíme výraz na pravé straně do tvaru y=(x(1-x))/(x^2+4) . Výraz ve jmenovateli nejde dále rozložit, jednouchým pokusem zjistíme, že je pro všechna x reálná kladný. Sestavíme tabulku

 

-∞, 0

0,1

1,∞

x

-

+

+

1-x

+

+

-

x^2+4

+

+

+

(x(1-x))/(x^2+4)

-

+

-

Porovnejte poslední řádek tabulky s grafem a zkoumejte, kdy je graf nad osou x a kdy pod osou x. Výraz ve jmenovateli na toto rozložení nemá vliv.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

PŘÍKLAD:  načrtněte graf funkce y= -7/(x+1)!

ŘEŠENÍ: v tomto případě si musíme dát pozor na znaménko celého výrazu. Proto raději do tabulky napíšeme i konstantu

 

-∞, -1

-1,∞

-7

-

-

x+1

-

+

-7/(x+1)

+

-

Porovnejte poslední řádek tabulky s grafem a zkoumejte, kdy je graf nad osou x a kdy pod osou x
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

 

 

 

 

 

Otestujte se

 1. Načrtněte graf funkce y=x^3-x

 2. Načrtněte graf funkce y=x-x^3

 3. Načrtněte graf funkce y=x^3-x^2

 4. Načrtněte graf funkce y=x^3+x

 5. Načrtněte graf funkce y=(x+3)/(x-4)

 6. Načrtněte graf funkce y=1/(x^2-4)

 7. Načrtněte graf funkce y=x^2/(x^2+x)

 8. Načrtněte graf funkce y=-3/(x+1)

 

K zamyšlení

 1. Zkuste metodou nulových bodů nakreslit graf funkce
  y=x^2 exp(x)

 2. zkuste metodou nulových bodů zakreslit graf funkce
  y=ln(x)(ln(x)-1)

 

 

Ovládání GeoGebry

kolečko myši + ctrl = zoom

levé tlačítko myši + ctrl = posun obrazu

zvýrazněnými body lze pohybovat

Konstrukci lze zopakovat pomocí ovládání v dolní části appletu

Použité matematické symboly

^ = umocnítko. Tedy p na druhou zapisujeme jako p^2

sqrt(x) = druhá odmocnina z x (square root)

sqrt[a](x) = a-tá odmocnina z x (square root)

log[a]x = logaritmus při základu a z čísla x

[a,b] uspořádaná dvojice

<a,b>  uzavřený interval

(a,b) otevřený interval

 

Jiří Haviger, 10.7.2007, Applety vytvořeny programem GeoGebra